Nyhetsartikkel

Økt risiko for selvmord med skytevåpen i huset

Tilgang på skytevåpen øker risikoen for selvmord i husstanden, og for å bli myrdet.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en metaanalyse/systematisk oversikt som ble publisert i Annals of Internal Medicine i januar 20141. Forfatterne hadde undersøkt sammenhengen mellom risiko for mord og risiko for selvmord i husstander der våpen oppbevares, sammenlignet med husstander som ikke hadde tilgang til våpen.

Over halvparten var relatert til skytevåpen

I USA ble 31 000 dødsfall forårsaket av skytevåpen i 2009. 52 prosent av selvmord var samme året relatert til skytevåpen. Blant de som ble drept, var drapsvåpenet et skytevåpen i 2 av 3 tilfeller.

De fleste selvmord fant sted i offerets hjem. Drap skjer også ofte i hjemmet. 46 prosent av mannlige offer, og 74 prosent av kvinnelige offer, ble drept i sitt eget hjem.

Lavere risiko om våpnene låses inne

Å eie våpen er vanligere i USA enn i noe annet land. 35-39 prosent av husholdningene har skytevåpen, og 22 prosent eier et skytevåpen. Blant land med høy inntekt er både andelen selvmord og andelen drap med skytevåpen høyest i USA. Studier antyder at stater som har restriksjoner på eierskap av skytevåpen, har færre drap og selvmord med skytevåpen.

Skytevåpen som lagres ladd, og som ikke blir låst inne, blir oftere brukt enn de som er innelåst og uladd. Ungdommer som tar selvmord, bruker ofte et skytevåpen i huset som ikke er innelåst. Den økte risikoen som knyttes til det å ha et ladd våpen i huset, er ikke unikt for personer som har eller har hatt mental sykdom. Sannsynligvis er det heller en indikator på hvor lett et impulsivt selvmord kan oppstå, skriver forfatterne.

Overveldende økning i risiko

Oppsummert fant forfatterne at sammenhengen mellom tilgang til skytevåpen og det å bli myrdet, var mer beskjeden enn sammenhengen mellom tilgjengelighet av skytevåpen og fullført selvmord.

I en leder i samme utgave av Annals of Internal Medicine2, skriver forfatteren at bevisene for at det å ha et skytevåpen i huset øker risikoen for selvmord, er overveldende, og at sammenhengen er sterkere enn den ferske metaanalysen viser, fordi forfatterne av metaanalysen kun har sett på studier på individnivå.

Videre kommenteres det i lederen at vi vet at de fleste skytevåpen som blir brukt ved selvmord, er våpen de har fått tak i hjemme, og som er brukt av noen i husstanden. De som tar selvmord, bruker nesten aldri et skytevåpen som tilhører en annen familie.

Dør oftere av selvmord, men er ikke mer deprimerte

Studier viser også at voksne i husholdninger med våpen, ikke er mer deprimerte eller suicidale enn de som ikke har skytevåpen. Likevel er det mer sannsynlig at de dør av selvmord. Forfatteren påpeker at det å ha et våpen i huset, også øker risikoen for at andre skal bli drept. Enten ved at en i familien skyter andre, eller ved at våpnet blir stjålet og brukt av kriminelle. Å anskaffe skytevåpen truer derfor ikke bare de som lever i hjemmet det oppbevares i, men påfører hele samfunnet betydelige kostnader, avslutter lederartikkelen.

Påbudt med låste våpenskap i Norge

Ifølge rapporten fra 22. juli kommisjonen i 20123, er det registrert 1 233 510 skytevåpen i Norge, fordelt på 485 170 personer. 438 000 oppgir at de er jegere, men kun i underkant av 200 000 betaler jegeravgift hvert år, og er dermed aktive. Ifølge andre kilder regner man også med at det er noen hundre tusen uregistrerte våpen i Norge.

Statistikk for perioden 1991-2010, viser at av i alt 723 drap som ble utført i Norge, ble 171 drap begått helt eller delvis med skytevåpen. Det vil si at 24 prosent av drapene ble utført med skytevåpen. Tall fra Statistisk sentralbyrå4 viser at av 416 selvmord totalt blant menn i 2009, var 96 utført med skytevåpen. Blant kvinner var ett av 157 selvmord utført med skytevåpen.

I Norge er det påbudt å oppbevare våpen i godkjente våpenskap5. Våpnene skal være tomme (uladde) under oppbevaring. Patronene kan oppbevares i våpenskap, eller nedlåst andre steder.

Kilder

Referanser

  1. Anglemyer A, Horvath T, Rutherford G. The Accessibility of Firearms and Risk for Suicide and Homicide Victimization Among Household Members: A Systematic Review and Meta-analysis . Annals of Internal Medicine 2014; 160(2): 101-110. annals.org
  2. Hemenway D. Guns, Suicide, and Homicide: Individual-Level Versus Population-Level Studies. Annals of Internal Medicine 2014; 160(2): 134-5. annals.org
  3. NOU 2012:14 Rapport fra 22.juli-kommisjonen, 17.2 Skytevåpen:utbredelse og kontroll www.regjeringen.no
  4. Statistisk sentralbyrå: Selvmord, etter dødsmåte. 1976-2009. www.ssb.no
  5. Politi.no: Våpenskap påbudt fra første våpen www.politi.no