Nyhetsartikkel

Populær sang fikk flere til å søke hjelp

Den amerikanske hip-hop-artisten Logic står bak en sang som knyttes til færre selvmord og til at flere tok kontakt med en amerikansk hjelpetelefon for personer med selvmordstanker.

Dette ifølge en studie som ble publisert i juleutgaven av British Medical Journal i 20211.

Funnene demonstrerer at historier i media om selvmordsrisiko og å søke hjelp for slike tanker, har en beskyttende effekt. Dette gjelder særlig for grupper som kan være vanskelige å nå på tradisjonell måte, sier forskerne som står bak studien.

Handler om å be om hjelp

Fra før av er det kjent at omtale av selvmord i medier kan føre til flere selvmord. Man vet mindre om effekten av rapporter om håp og bedring ved selvmordstanker, i hovedsak fordi dette får langt mindre medieoppmerksomhet enn historier om selvmord.

Sangen "1-800-273-8255" ble gitt ut i april 2017 av den amerikanske artisten Logic. Navnet på sangen er telefonnummeret til US National Suicide Prevention Lifeline.

Sangen beskriver en person med selvmordstanker som ringer hjelpenummeret, og at dette markerer et viktig vendepunkt til forbedring og mestring av krisen.

Flere ba om hjelp

Sangen ble svært populær. Forskerne så på sammenhengen mellom sangen og antall daglige oppringninger til hjelpetelefonen, samt selvmord per dag i USA. 

De fant at i de 34 dagene som fulgte umiddelbart etter tre arrangementer med størst offentlig oppmerksomhet - da sangen ble gitt ut, da den ble fremført på MTV Music Awards i 2017 og da den ble fremført på Grammy Awards 2018, fikk hjelpetelefonen 9915 flere innkomne samtaler per dag. Det vil si 6.9 prosent flere innringninger enn forventet i den aktuelle perioden. I samme periode fant de en reduksjon i selvmord. 245 færre selvmord - 5.5 prosent færre selvmord enn forventet.

Selvhjelpskurs mot depresjon

Kan bidra til endring

Studien er en observasjonsstudie og kan derfor ikke fastslå årsak. Den hadde flere begrensninger. Blant annet vet man ikke hva slags effekt sangen hadde utover perioden på 34 dager. Men forfatterne tok høyde for en rekke faktorer som kunne tenkes å påvirke resultatet, - uten at resultatet ble påvirket.

Forfatterne påpeker at funnene understreker den potensielle folkehelseeffekten av å jobbe kreativt og innovativt med andre yrkesgrupper. For eksempel personer i musikk- og underholdningsindustrien, for å fremme nye virkningsfulle historier om å søke hjelp, som får gjenklang hos et bredt publikum, etterlater tydelige spor i sosiale medier, og er trygge i at de ikke fremmer potensielt skadelige handlinger, men heller håndtering og mestring av kriser.

Tiltak som følger disse prinsippene, kan bidra til å skape atferdsendring som kan øke sjansen for å søke hjelp og forebygge selvmord.

Hjelpetelefon i Norge

Mental Helse Norge
Telefon: 09875
Døgnåpent hjelpetelefon: 116 123
Arbeidslivstelefon: 815 44 544
E-post: post@mentalhelse.no
www.mentalhelse.no

Kilder

Referanser

  1. Niederkrotenhaler T, Tran US, Gould M, et al.. Association of Logic’s hip hop song “1-800-273-8255” with Lifeline calls and suicides in the United States: interrupted time series analysis. BMJ 2021. www.bmj.com