Informasjon

Ran og vold på arbeidsplassen

Ran og vold på arbeidsplassen kan føre til sterke belastninger både for de som direkte utsettes for det, og for de som opplever det hele som vitne.

Gir økt sårbarhet

Hvor alvorlig denne typen krise blir, er avhengig av mange forhold: varighet og intensitet av traumet, omstendighetene ved selve situasjonen, personens tidligere erfaringer, kunnskaper og evne til mestring, og den hjelpen som blir gitt.

Svært mange som blir utsatt for dette, opplever at deres følelse av usårbarhet blir kraftig redusert eller ødelagt. Veien til å føle seg hjelpeløs med skyldfølelse og skamfølelse er ikke lang. De opplever at verden omkring dem ikke lenger er så meningsfull, samtidig som de opplever seg selv som en mindre betydningsfull person.

Ran

Banker og postkontorer har lenge vært utsatt for ran. Etterhvert har også kiosker, bensinstasjoner og butikker med uvanlig åpningstid blitt mer utsatt. Drosjesjåfører og bussjåfører blir også ranet. Det er en tendens til at enkeltpersoner i mindre foretak blir rammet. Det kan henge sammen med at det ransforebyggende arbeidet ikke er kommet så langt i de mindre bedriftene.

Neste side