Informasjon

Ran og vold på arbeidsplassen

Forvern

Bedriftshelsetjenesten og den enheten på arbeidsplassen som har ansvar for beredskap og sikkerhet, samarbeider om å gi de ansatte et forvern. Hensikten med et slikt forebyggende arbeide, er å øke mestringsevnen hos den enkelte.

Jo bedre forberedt du er, og jo større innsikt du har i hva ranet representerer, jo mer kontroll vil du føle at du har over situasjonen. I det forebyggende arbeide ønsker man ved teoretisk og praktisk opplæring, kurs, ransøvelser og gjennomgang av beredskapsplanen for alle ansatte, å oppnå:

  • 1. Redusert risiko for uhensiktsmessig atferd i ranssituasjonen
  • 2. Økt mestringsevne gjennom bedre kompetanse og trening
  • 3. Bedre kjennskap til de prosedyrer som skal gjennomføres om det skjer et ran
Forrige side Neste side