Informasjon

Ran og vold på arbeidsplassen

Bør unngå sykemelding

Det å møte en raner nært innpå seg i et trangt rettslokale kan være en påkjenning, og det er noe du bør være forberedt på. De som var direkte involvert i ranet, bør få fortløpende individuell kontakt med bedriftshelsetjenesten.

Dette skjer etter behov eller etter en nærmere risikovurdering. I prinsippet bør du om mulig unngå sykemelding fordi sykmelding gjør det vanskeligere å komme tilbake til jobben. De første dager bør du ha en skjermet jobb. Du bør være fritatt for arbeid i skranke med kunder, eller du kan eventuelt arbeide sammen med en kollega. Har du søvnproblemer kan du ta opp dette med legen din eller bedriftshelsetjenesten. Kanskje kan sovemedisin hjelpe i en kort preiode. Søvnmangel over tid kan virke meget ugunstig på irritabilitet og andre symptomer.

Dersom du etter 6-8 uker fortsatt ikke klarer å fungere som du skal på jobb eller i familiesituasjonen, har isolert deg sosialt, eller har forandret deg vesentlig på andre måter, bør du be om hjelp (henvisning) fra legen din eller bedriftshelsetjenesten.

Forrige side Neste side