Informasjon

Ran og vold på arbeidsplassen

Selektiv helsekontroll

Det kan være gunstig at alle berørte gjennomgår en selektiv helsekontroll med fokus på post-traumatiske stressreaksjoner. Dette er noe som de som har opplevd ran eller vold på jobben, opplever som meget positivt. Det er også den sikreste metode for at bedriftshelsetjenesten skal oppdage hvem som har behov for hjelpetiltak. Et alternativ til en slik helsekontroll er en spørreskjema undersøkelse av alle berørte. En slik spørreundersøkelse gjøres vanligvis etter tre og seks måneder.

Forrige side Neste side