Nyhetsartikkel

Sadistiske nett-troll

Har du noen gang lurt på hvilke personlighetstrekk som er typisk for internett-troll? Forskere har nå funnet at det er en sterk forbindelse mellom trolling på nett, og sadistiske, psykopatiske eller Machiavellianistiske personlighetstyper.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I to nettbaserte kanadiske studier har totalt 1215 deltagere svart på spørsmål om personlighetstrekk, og et spørreskjema om kommentarstil på nettet. Totalt viser resultatene at det er sterk sammenheng mellom kommentarhyppighet, glede av trolling og troll-identitet.

Resultatet ble publisert i tidsskriftet Personality and Individual Differences i september 20141.

En mørk samling

Begge studiene viste lignende mønster for trolling og "the Dark Tetrad of personality". "Den mørke tetraden" viser til personlighetstrekk som har det til felles at de bruker andre mennesker til sin fordel, eller, som enkelte uttrykker det - sammen utgjør noe av det verste ved menneskeheten. Dette kan være personer som søker beundring og spesialbehandling (narsissisme), personer som er ufølsomme og mangler evne til empati/medfølelse (psykopati), personer som manipulerer og utnytter andre (Machiavellianisme), og personer som er ufølsomme, slemme, og oppfører seg krenkende mot andre (sadisme). Et mer kjent uttrykk er kanskje den mørke triaden, hvor sadisme ikke inngår.

Prototypiske hverdags-sadister

Trolling korrelerer positivt med sadisme, psykopati og Machiavellianisme. Sadisme var det personlighetstrekket som hadde sterkest forbindelse med trolling, og forholdet var spesifikt for slik atferd. Personer med disse trekkene skåret langt høyere enn andre på spørsmål om det å trolle var deres favoritt-aktivitet på nett. Alle andre grupper skåret langt lavere på dette spørsmålet.

Forfatterne skriver blant annet at forbindelsen mellom sadisme og skår på trolling var så sterk, at man kan si at internettroll er prototypiske-hverdags-sadister.

Overse trollene

Ifølge Psychology Today2 er et internett-troll noen som kommer inn i et diskusjonsfelt på nettet med kommentarer som er utformet for å forstyrre eller føre til uro i diskusjonen. Samme nettsted har også råd til de som kommer ut for slike troll: Husk at dette er forstyrrede mennesker, og at din lidelse gir dem glede. Det beste du kan gjøre er derfor å overse dem.

Kilder

Referanser

  1. Buckels EE, Trapnell PD, Paulhus DL. Trolls just want to have fun. Personality and Individual Differences 2014; 67: 97-102. www.sciencedirect.com
  2. Psychology Today: Internet Trolls Are Narcissists, Psychopaths, and Sadists, Golbeck J www.psychologytoday.com