Nyhetsartikkel

Selvskading og depresjon i gothkulturen

Risiko for depresjon er større i gothkulturen enn i andre miljøer.

Blant ungdommer som har sterk tilknytning til goth-kulturen, oppgir nær 40 prosent at de har begått selvskading. - Disse ungdommene hadde i større grad enn andre følt seg isolert eller mobbet, sier Lucy Bowes, forskeren bak en ny studie.

Ungdommer som selv har definert at de tihører gothmiljøet, har tre ganger større risiko for å bli deprimert enn andre ungdommer, mens 37 prosent oppgir at de har forsøkt å skade seg selv.

Det viser en ny studie publisert i Lancet Psychiatry.

Goth er et begrep som omfatter en form for motkulturell livsstil eller subkultur blant ungdom, med hovedvekt på et visst utseende og viss type musikk. Stilen hadde sin hovedutbredelse fra andre halvdel av 1980-tallet og fram til begynnelsen av 2000-tallet. Gotherne favoriserer gjerne svarte klær, sterk sminke, dyster musikk og en interesse for den mørke siden av livet.

Omtrent 2000 tenåringer ble inkludert i studien. Forskerne identifiserte de ungdommene som knyttet seg til gothkulturen da de var i 15-årsalderen. Deretter undersøkte de forekomsten av depresjon og angst blant disse ungdommene da de ble 18 år.

- Visse ungdommer ble mer tiltrukket, eller kanskje akseptert, av gothkulturen. De med depressive symptomer selv ved 10 års alderen, som følte seg annerledes enn sine jevnaldrende og hadde opplevd mobbing, hadde større sannsynlighet for å identifisere seg med gothmiljøet da de var 15 år, sier førsteforfatter av studien, Lucy Bowes, til NHI.no.

Hun forteller at selv når forskerne kontrollerte for disse sårbarhetsfaktorene i sine analyser, observerte de fortsatt en økt risiko for depresjon og selvskading ved 18 årsalderen blant personer som identifiserte seg med goth da de var 15 år.

Vennskap beskytter

Bowes forteller at gothungdom og den subkulturen de tilhører, tradisjonelt er inkluderende og aksepterende.

- Disse ungdommene hadde i større grad enn andre følt seg isolert eller mobbet, så det er absolutt positivt at de fant likesinnede jevnaldrende. Generelt er vennskap beskyttende for psykisk helse - og flertallet av gotherne i vår studie var ikke deprimerte og skadet ikke seg selv. Men det var personer i dette miljøet som var mer sårbare, og det er viktig å finne ut hvorfor dette er tilfelle, sier hun.

- Er det noe ved gothmiljøet i seg selv som kobler det til mentale problemer?

- Vi tviler på at sammenhengen vi observerte har noe å gjøre med klær eller musikksmak. Å identifisere seg med en marginalisert gruppe kan gjenspeile i hvilken grad enkeltpersoner føler seg utstøtt av samfunnet mer generelt. Gotherne kan også møte økt stigma som også kan øke risikoen for psykiske problemer, sier Bowes.

Flere jenter i gothmiljøet

Da forskerne undersøkte depresjon blant 18-åringene og så det i lys av i hvilken grad de identifiserte seg med gothkulturen, fant de at forekomsten av depresjon blant ungdommene som ikke identifiserte seg med denne kulturen i det hele tatt, var 6 prosent, sammenlignet med 9 prosent blant dem som identifiserte seg "noe" og 18 prosent blant dem som identifiserte "veldig mye". Etter justering for andre faktorer som tidligere psykisk helse og atferdsproblemer hos barnet, fant forskerne altså ut at for ungdom som identifiserte seg med gothkulturen, var sannsynligheten tre ganger større for å være deprimerte da de var 18 år, sammenlignet med andre ungdommer.

Når det gjaldt selvskading, var mønsteret det samme, og jo høyere grad av identifisering med miljøet, jo større var risikoen. Det var mest sannsynlig at ungdommene som så på seg selv som gothere, var jenter, hadde mødre med en historie med depresjon, rapporterte om mobbing som barn, eller hadde en historie med depresjon eller emosjonelle problemer.

Denne forskningen kan ikke bevise direkte årsakssammenheng, men den gir et bilde på at ungdom som identifiserer seg med gothkulturen, kan være en gruppe med økt risiko for psykiske helseproblemer. Forskerne mener derfor at det er viktig å gi ekstra støtte til disse ungdommene.

Kilder

Referanser

  1. Bowes L, Carnegie R, et.al. Risk of depression and self-harm in teenagers identifying with goth subculture: a longitudinal cohort study. The Lancet Psychiatry 2015. dx.doi.org
  2. www.wikipedia.org
  3. www.nhs.uk