Nyhetsartikkel

Solskinnsdager og selvmordsrisiko

Mange studier har sett på sesongvariasjoner ved selvmord. Denne studien har sett på hvordan antall solskinnsdager påvirker selvmordsraten - uavhengig av sesong. Konklusjonen er at det både øker og reduserer risikoen.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forskerne fant klare sammenhenger: Korte perioder med sol - inntil ti dager, øker risikoen for selvmord, mens lengre perioder med sol - 14 til 60 dager, reduserer risikoen for selvmord.

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert i JAMA Psychiatry i september 20141.

Studert i over 100 år

Sesongpåvirkning av selvmordsforekomst har blitt studert siden begynnelsen av det 19. århundre. En sesongvariasjon av selvmord, med flest selvmord om våren, og sammenheng mellom selvmordsforekomst og klimatiske variasjoner, har blitt funnet i flere land. Nevrobiologisk effekt av eksponering for solskinn gir de best underbyggede forklaringene på disse sesongvariasjonene. Lys har vist seg å samvirke med hjernens serotoninsystem hos barn og dyr, og kanskje påvirker det serotoninrelatert atferd. Noen av disse atferdene, som humør, impulsivitet og aggresjon, er kjent for å spille en viktig rolle i selvmordsatferd. Nyere studier har vist at middels- og til og med korttidsendringer i lysforhold påvirker depresjonslignende atferd hos gnagere, og har en dyptgående effekt på hjernens monoamin-(et signalstoff) overføring, skriver forfatterne.

Sesonger påvirkes av mer enn sol

De fleste studier som har sett på effekten av solskinn på selvmord, er også påvirket av sesongvariasjoner. Ulike sesonger er påvirket av mer enn sol, blant annet klimatiske endringer og sosial atferd. Ulike sesonger byr for eksempel på variasjoner i arbeidsløshet, tilgjengelighet av leger, ferie og ulike høytider. I denne studien ønsket forfatterne å finne en uavhengig sammenheng mellom solskinnsdager og selvmord. Det ble derfor brukt en matematisk modell som fjernet de andre faktorene, slik at de sto tilbake med kun innvirkningen av solskinn.

Tall fra Østerrike

Data til studien ble samlet fra statistikk om selvmord i Østerrike, i perioden 1970 til 2010.

Gjennom studien klarte forskerne å vise at solskinn har en uavhengig innvirkning på selvmord. Sol på selvmordsdagen, og inntil ti dager før selvmordet, ser ut til å øke risikoen for selvmord. Daglig solskinn i 14-60 dager før bestemte indeksdager, ser derimot ut til å være forbundet med redusert forekomst av selvmord, og ser ut til å ha en beskyttende effekt.

Kilder

Referanser

  1. Vyssoki B, Kapusta ND, Praschak-Rieder N, Dorffner G, Willeit M. Direct Effect of Sunshine on Suicide . JAMA Psychiatry 2014. archpsyc.jamanetwork.com