Nyhetsartikkel

Risiko for hjertedød øker ved intens sorg

De første 24 timene etter tapet av en kjær, er risikoen for hjerteatakk hele 21 ganger høyere enn normalt.

De fleste av oss kjenner til eller har hørt om ektefeller som dør nesten samtidig. Hva er det da som skjer? Tidligere studier har vist at personer som har mistet sin livsledsager, har høyere risiko for død på lang sikt, og der mer enn halvparten av dødsfallene skyldes hjerteinfarkt og slag.

En studie som ble publisert i tidsskriftet Circulation i januar 2012, viser en dramatisk økning i risikoen for akutt hjerteinfarkt det første døgnet etter tapet av en kjær. Studiens mål var å undersøke forholdet mellom intens sorg i dagene etter tapet av en nær, og eventuell utvikling av akutt hjerteinfarkt.

Gir mest utslag hos de med høyest risiko

Psykologisk stress følger med intens sorg. Det kan føre til økt hjertefrekvens, høyere blodtrykk og økt blodlevring. De etterlatte har også ofte problemer med å få nok søvn, dårlig appetitt, høye kortisolnivå, og de forsømmer kanskje å ta faste medisiner. Alt dette er faktorer som kan øke risikoen for et hjerteinfarkt.

Resultatene viser også at innvirkningen dyp sorg har på hjertekar-hendelser, er størst hos de som i utgangspunktet har høyest risiko for å få hjertekarsykdom.

Forfatterne bak studien gjennomførte en såkalt case-crossover analyse av 1985 deltagere som ble sykehusinnlagt på grunn av akutt hjerteinfarkt i perioden 1989-1994. Pasientene ble intervjuet om omstendighetene rundt hjerteattakket da de var på sykehuset. Dette inkluderte spørsmål om de hadde mistet noen som var av stor betydning for dem det siste året. 270 av deltakerne - 13.6 prosent, hadde mistet en som sto dem nær de siste seks månedene før hjerteinfarktet. 19 av dem hadde opplevd dette et døgn før hjerteinfarktet, og 52 innen en uke før hjerteinfarktet.)

Behov for flere studier

I følge denne studien var forekomsten av akutt hjerteinfarkt altså 21 ganger høyere det første døgnet etter tapet av en kjær. Deretter ble risikoen mindre for hver dag som gikk, men risikoen holdt seg 5.8 ganger høyere enn normalt den første uken etter tapet. Risikoen falt jevnt for hver dag som gikk, men en måned etter var den fortsatt forhøyet. Oppfølgingen i studien varte inntil en måned etter tapet av en kjær. Dermed vet vi ikke fra denne studien hvor lenge risikoen er noe forhøyet.

Det var få pasienter med akutt hjerteinfarkt innen 24 timer i denne studien, slik at det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye risikoen er økt. Uansett er det en dramatisk høy økning, noe som taler sterkt for at her er det en klar sammenheng. Forskerne bak studien konkluderer at resultatene må bekreftes i flere studier, og at det med disse bør følge med spesifikke anbefalinger om hvordan vi kan redusere denne risikoen.

Kilder

Referanser

  1. Mostofsky E, Maclure M, Sherwood JB et al. Risk of acute myocardial infarction after the death of a significant person on one`s life. The determinants of myocardial infarction onset study. Circulation 2012; Forhåndspublisert på nett. circ.ahajournals.org
  2. Intense grief may cause acute MI CME - Medscape