Nyhetsartikkel

Søvnmangel og selvmord

Dårlig søvnkvalitet er forbundet med økt risiko for selvmord hos eldre, selv etter å ha justert for depresjonssymptomer.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette i følge en studie som ble forhåndspublisert i JAMA Psychiatry i august i 20141.

Eldre mennesker som har høy forekomst av søvnforstyrrelser, dør oftere av selvmord enn andre aldersgrupper. De oppsøker også ofte lege i ukene før selvmordet. Forfatterne av studien ønsket å undersøke om søvnforstyrrelser var en uavhengig risikofaktor for selvmord sent i livet.

19 av 20 var menn

Dårlig søvnkvalitet ser ut til å gi betydelig risiko, uavhengig av om personen er rammet av depresjon eller ikke. Dette kan tilsi at det bør inkluderes som et moment ved vurdering av selvmordsrisiko, for å øke sjansen for å oppdage og avverge selvmord sent i livet.

Studien var en "longitudinell case-control kohortstudie". Data ble samlet inn fra 14456 personer som var over 65 år ved studiens start. 21 av disse begikk selvmord i perioden studien varte, men en av disse hadde de bare delvis data om fra studiens start, og dette tilfellet ble derfor ikke regnet med i studien. Dermed var det tyve tilfeller ("cases") forfatterne så nærmere på. For hvert selvmordstilfelle, ble det plukket ut 20 tilfeldig valgte kontrollpersoner ("controls") - totalt 400. 19 av de 20 som tok selvmord, var menn.

Betydelig høyere risiko

Forfatterne fant at de som hadde opplyst om dårlig søvnkvalitet ved studiens start, hadde klart høyere risiko for selvmord i løpet av ti års-perioden (1.4 ganger høyere risiko), enn de som ikke hadde opplyst om slike problemer. Etter å ha kontrollert for depresjonssymptomer, viste resultatene at de med dårlig søvnkvalitet hadde 1.2 ganger høyere risiko for selvmord i perioden studien varte. Søvnproblemene var relatert til problemer med å sovne og for lite søvn.

Hvert år tar nesten en million mennesker i verden selvmord. Til tross for store forbedringer i bevissthet om selvmord og behandling, har andelen selvmord i de siste 50 årene forblitt foruroligende uløselige. Biologiske, psykologiske og sosiale faktorer er forbundet med kronisk eller akutt selvmordsrisiko. Søvn blir rangert blant de viktigste varselssignalene, og forskning viser at objektive og subjektive søvnforstyrrelser som søvnløshet, mareritt og dårlig søvnkvalitet kan føre til økt risiko for selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord.

Likevel vil store metodologiske problemer som er vanlige innen disse forskningsområdene, kritisk begrense gyldigheten og generaliserbarhet av slike funn, skriver forfatterne.

Tar kontakt med legen før selvmordet

Det er kjent at eldre som tar selvmord, ofte har time hos fastlegen i løpet av de siste ukene eller måneden før selvmordet. Det er også minst en studie som indikerer at søvnforstyrrelsene er synlige for venner og familie i ukene og månedene før selvmordet. Å bruke søvnforstyrrelser som et synlig varselstegn for selvmordsrisiko, kan slik gi en ny mulighet for bedre risikovurdering. Forfatterne viser videre til at det å fokusere på en faktor som er knyttet til risiko, og er overrepresentert sent i livet - men samtidig mulig å endre, kan gi en unik mulighet til å forebygge selvmord.

Utfordringen er selvfølgelig å kunne identifisere hvem som er i risiko blant alle de mange eldre med søvnproblemer.

Kilder

Referanser

  1. Bernert RA, Turvey CL, Conwell Y, Joiner TE. Association of Poor Subjective Sleep Quality With Risk for Death by Suicide During a 10-Year Period. JAMA Psychiatry 2014. archpsyc.jamanetwork.com