Nyhetsartikkel

- Det er ikke "de andre", det er oss

Stigmaforsterkende overskrifter

Jan Olav Johannessen har tidligere skrevet følgende i en kronikk som ble publisert i Dagbladet i 2006:

"Resultatet av pressens stigma-forsterkende reportasjer (”Drept av psykiatrisk pasient”) er at mennesker med psykiske lidelser får et enda mer negativt selvbilde, eller såkalt ”selvstigma”. Unge mennesker blir redde for stempelet ”psyko”, og de og deres familier utsetter å søke hjelp når en psykisk lidelse inntreffer. Dermed opplever vi at unge mennesker som får en psykisk lidelse for første gang, er sykere når de får hjelp, at hjelpen blir mer omfattende, mer langvarig og dyrere, og prognosen dårligere – noen ganger med selvmord som resultat."

I samme kronikk skriver han også: ”Vi kan alle bli farlige, gitt de rette omstendighetene, på samme måte som vi alle kan bli psykiatriske pasienter, gitt de rette belastninger”.

- Dette er et veldig stigmatiserende begrep som knyttes mot drap, som igjen farger alle med psykiske lidelser. I Norge får ca. 150 000 mennesker hvert år psykiatrisk behandling. Slike overskrifter rammer dem, og holdninger alle har til psykiske lidelser. De som har en psykisk sykdom kan også tro om seg selv at de har et farlighetspotensiale. Alle kan bli farlige. Det er veldig viktig at pressen er bevisst dette, sier Johannessen.

Forrige side Neste side