Nyhetsartikkel

- Det er ikke "de andre", det er oss

Vær åpen - men ikke ukritisk åpen

I et tidligere intervju, Å leve med angst, stiller "Morten" følgende retoriske spørsmål; "Og hva gjør du når du har et hull i CV-en, fordi du har vært innlagt i psykiatrisk sykehus?"

Hvilken innvirkning tror du det vil ha på jobbsøkerprosessen å ha et slikt hull i CV-en?

- Det er vanskelig å si noe om, det kommer også an på lidelsen i seg selv. Dersom du er så alvorlig syk, så har du kanskje betydelige depresjons- og angstplager, noe som får betydning for hvordan man kan mestre et spesielt arbeid, eller en spesiell arbeidssituasjon. Men erfaringer viser at til og med de med langvarige plager klarer seg godt i arbeidslivet. Arbeidsgivernes holdning til mennesker med psykiske sykdommer har blitt langt bedre i løpet av de siste årene, men det står nok noe igjen der og, sier Johannessen.

Med tanke på å beskytte seg selv mot stigmatisering og fordommer - bør du skjule sykdommen din for utenforstående hvis du kan, eller være åpen om den?

- I utgangspunktet er det en fordel å være åpen, men her gjelder det samme som ved fysisk lidelse - åpenhet må ha en hensikt. Du må ikke ha en ureflektert holdning til dette, men vurdere det i hvert enkelt tilfelle. Generelt er det en fordel med åpenhet, men ikke ukritisk åpenhet. Det dreier seg ofte om personlige ting, sier Johannessen.

Forrige side Neste side