Nyhetsartikkel

- Det er ikke "de andre", det er oss

Et av de beste antistigmatiseringsprogrammene

Ugeskrift for læger forhåndspubliserte en artikkel om stigmatisering av mennesker med psykisk lidelse i februar 20112. I ingressen står følgende: De som har en psykisk lidelse, og deres pårørende, opplever å bli diskriminert og de forventer å bli det. De anses å være uforutsigbare og farlige, og mange ønsker ikke å arbeide sammen med dem eller omgås dem sosialt. De samme oppfattelsene har også selv de som jobber innen helse- og sosialtjenesten. Myten om farlighet har antatt urimelige dimensjoner, og mediene bidrar ved å overveiende fremstille mennesker som har en psykisk sykdom, som voldelige. I mange land er det påbegynt en vedvarende og omfattende offentlig innsats for avstigmatisering. Dette er også underveis i Danmark.

Hvordan ligger vi an her i Norge?

- Vi ser mindre av slik stigmatisering enn de gjør i Danmark, men det er fortsatt islett av det. Helsedirektoratet har gjort et veldig godt arbeid på dette området. Vi har sannsynligvis et av de beste programmene i verden for antistigmatisering. Mental helse jobber også med antistigmatisering, og her i Rogaland har vi TIPS-prosjektet (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser), som har store kampanjer med annonser i aviser og lignende. Dette er også viktig med tanke på å få startet behandling av psykisk sykdom tidlig i forløpet. Det får du ikke gjort dersom det er stor grad av stigmatisering i samfunnet, sier Johannessen.

Forrige side Neste side