Nyhetsartikkel

- Det er ikke "de andre", det er oss

Psykisk helse i skolen

Det finnes også egne informasjonskampanjer som er rettet mot barn og unge.

- Innen skolen ser vi en veldig positiv utvikling. Der er også Norge helt i front. Helsedirektoratet har et eget program kalt "Psykisk helse i skolen", hvor både grunnskoler, ungdomsskoler og videregående skoler får informasjon om psykisk helse. Dette er rettet mot både lærere og elever, og programmet bør være et forbilde for hele den vestlige verden. Helsedirektoratet har også årlige kampanjer rettet mot blant annet næringslivsledere, arbeidsgivere og arbeidstakere, men skolen er kanskje den viktigste arenaen, sier Johannessen.

Forrige side Neste side