Nyhetsartikkel

Tvangslidelser (OCD) hos barn

Effekten av behandling

En stor nordisk behandlingsstudie der Weidle har vært delaktig - The Nordic Long-Term OCD Treatment Study (Nord-LOTS) - har blant annet undersøkt effekten av kognitiv atferdsterapi for barn og unge med OCD.

Studien viser at 72 prosent responderte på behandlingen etter standardbehandlingen på 14 timer. De som ikke responderte, ble delt inn i to grupper: den ene fikk medisiner, den andre gruppen fikk en ny runde med kognitiv terapi. Da hadde ytterligere 10 prosent effekt.

- I studien fulgte man barna over tre år etter avsluttet behandling. Det viste seg at 90 prosent av de som hadde hatt nytte av behandlingen, hadde klart å opprettholde behandlingseffekten også etter tre år. Dermed ser det ut til at de fleste som har blitt kvitt tvangen med behandling, holder seg friske. Selv om man har en dårlig dag eller mye stress og noen symptomer kan komme tilbake, har de lært seg teknikker og øvelser som gjør at de kan håndtere tvangen og dermed forhindre tilbakefall, sier Weidle.

Kilder

Referanser

  1. Berhard Weidle (mfl.) OCD-behandling for barn og unge. En praksismanual. 2014
  2. Hansen, B., Kvale, G., Hagen et.la. The Bergen 4-day treatment for OCD: four years follow-up of concentrated ERP in a clinical mental health setting.. Cognitive behaviour therapy, 2019.
  3. Melin, K., Skarphedinsson, G, et.al. Treatment Gains Are Sustainable in Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder: Three-Year Follow-Up From the NordLOTS. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 2019.
  4. Riise, E. N., Kvale, G., et.al. Concentrated exposure and response prevention for adolescents with obsessive-compulsive disorder: An effectiveness study.. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 2016.

 

Forrige side