Informasjon

Tvungen psykisk helsehjelp

Tvang i psykiatrien skal bare brukes ved alvorlige tilfeller der frivillighet ikke når frem.

Psykisk helsevern

Dersom en person med en psykisk lidelse har behov for utredning og behandling, kalles dette psykisk helsehjelp. "Psykisk helsevern" er begrepet som brukes i lovverket, og beskriver den helsehjelpen som foregår i spesialisthelsetjenesten. Oftest er dette psykiatriske døgnavdelinger, distriktspsykiatriske sentre eller psykiatriske poliklinikker. Psykisk helsevern kan altså skje ved innleggelse i psykiatrisk sykehus eller polikliniske timeavtaler. Slik undersøkelse og behandling er i hovedregelen et tilbud som man frivillig har takket ja til, og som man står fritt til å avslutte når man selv ønsker.

Neste side