Informasjon

Tvungen psykisk helsehjelp

Tvungent psykisk helsevern

I noen tilfeller derimot, er helsehjelpen som gis ikke frivillig fra pasientens side. Slik helsehjelp kalles da "tvungent psykisk helsevern", og er hjemlet i psykisk helsevernloven. Det er strenge betingelser for når slik tvungen helsehjelp kan anvendes. Den kan enten bestå i tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern. Ved tvungen observasjon kan pasienten holdes tilbake på sykehuset i inntil 10 dager. Dette slik at sykehuset kan vurdere om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er tilstede. Tvungen psykisk helsehjelp kan enten gjennomføres med innleggelse i sykehus eller som poliklinisk tvungen behandling (hvor pasienten ikke er innlagt i sykehusavdeling).

Forrige side Neste side