Informasjon

Tvungen psykisk helsehjelp

Hva kan tvungen psykisk helsehjelp innebære?

Tvungen legeundersøkelse

Dersom det er grunn til å tro at pasienten er alvorlig psykisk syk, men vedkommende ikke ønsker å la seg undersøke av lege, kan kommunelegen bestemme at slik undersøkelse skal gjøres ved tvang. Pasienten må da la seg undersøke av lege mot sin vilje. Politiet kan om nødvendig bistå for at slik undersøkelse kan gjennomføres på en trygg måte, både for pasienten og legen.

Tvungent psykisk helsevern

Tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres i form av tvungen observasjon eller tvungent vern med eller uten døgnopphold. Hvilken av disse formene som anvendes avhenger av hva som vurderes som den beste løsningen for pasienten. Der behandlingen gjennomføres som tvungent psykisk helsevern utenfor sykehuset ("uten døgnopphold") er det begrensninger for hvilke tvangstiltak som kan gjennomføres.

Skjerming

Med skjerming menes at man holdes helt eller delvis adskilt fra andre. Dette tiltaket kan gjøres dersom stimuli fra omgivelsene gjør en sykere, eller dersom ens væremåte kan gjøre andre pasienter sykere. Skjermingen skal ikke være mer omfattende enn det som er strengt nødvendig, og innebærer ikke å være innelåst.

Tvangsmedisinering

Innebærer at pasienten kan behandles med legemidler mot sin vilje.

Tvangsmidler

Tvangsmidler kan brukes etter vedtak fra en lege som en siste utvei for å hindre at en pasient skader seg selv eller andre, eventuelt bygninger eller inventar. Ved slik bruk skal det være personale til stede i rommet. Tvangsmidler kan være belteseng, hånd- eller fotrem, spesialtrøye og såkalt skadeforebyggende spesialklær. Det kan være å bli stengt inne i et rom uten personale til stede. Det kan også være å bli satt en sprøyte på med korttidsvirkende legemidler som beroliger eller bedøver. Å bli holdt fast av personale regnes også som tvangsmiddel. 

Forrige side Neste side