Informasjon

Tvungen psykisk helsehjelp

Rettssikkerhet ved psykisk helsevern

Kontrollkommisjonen er en instans som har som hovedoppgave å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Alle institusjoner, distriktspsykiatriske sentre og poliklinikker i det psykiske helsevern er tilknyttet en kontrollkommisjon.

Kommisjonen skal føre kontroll med alle tvangsvedtak, og skal etter eget initiativ kontrollere at de formelle kravene for alle tvangsinnleggelser er gjort på riktig måte. Kontrollkommisjonen behandler klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal undersøke om vilkårene for tvungent vern er oppfylt. Hvis den finner at dette ikke er tilfelle, må pasienten utskrives.

Forrige side Neste side