Informasjon

Tvungen psykisk helsehjelp

Klagerettigheter

En klage på vedtak om tvunget psykisk helsevern kan fremsettes både skriftlig og muntlig. Klagen kan rettes til den som har fattet vedtaket eller til annet helsepersonell ved institusjonen. Både pasienten selv og nærmeste pårørende kan klage. Nærmeste pårørende er som hovedregel den pasienten selv oppgir. 

Klage på vedtak om tvungen legeundersøkelse (bestemt av kommunelegen) kan rettes til fylkesmannen. En slik klage har ikke utsettende virkning. Det vil si at undersøkelsen kan gjennomføres og at klagen vil behandles etter at undersøkelsen er gjennomført. 

Der den faglig ansvarlige har avgjort at pasienten mangler samtykkekompetanse skal dette være begrunnet og skriftlig. Pasienten kan påklage denne avgjørelsen til fylkesmannen.

Klage på medisinering uten samtykke fra pasienten behandles av fylkesmannen. Klage på andre tvangsvedtak behandles av kontrollkommisjonen. På helsenorge.no kan du lese mer om muligheten til å klage.

Forrige side Neste side