Informasjon

Ønsker mindre tvang i psykiatrien

Mental Helse Norge reagerer på at høringsutkastet til endringer i psykisk helsevernlov kan føre til økt bruk av tvang i psykiatrien. Mental Helse Norge ønsker mindre tvang og andre rutiner ved bruk av tvang i psykiatrien i Norge.

I forbindelse med et høringsnotat angående endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven i 2006, svarte Mental Helse Norge i sin høringsuttalelse blant annet at de ønsker å redusere bruken av tvang i psykiatrien, og at de nye lovforslagene kan få motsatt effekt. I oversendelsesbrevet skriver Mental Helse Norge blant annet at "det er problematisk at til tross for gode intensjoner om et enklere og klarere regelverk og uttalte intensjoner om å redusere tvang, ender forslaget opp med regler som i sum øker mulighetene for tvang".

Må få hjelp før

Mental Helse Norge mener at bruken av tvang innen psykiatrien i Norge må reduseres. Informasjonsleder Birgitte Finne Høifødt forklarer at det viktigste er å unngå å komme så langt at det blir nødvendig å bruke tvang.

- Bruken av tvang må reduseres, og det handler mye om mangel på forebyggende arbeid. Folk må få hjelp før desperate situasjoner og sykdommer utvikler seg, og de må få hjelp når de virkelig trenger det, sier Finne Høifødt.

Hun bruker det såkalte trikkedrapet som ble utført av en psykotisk person i Oslo i 2004, som et eksempel på dette. Drapsmannen var blitt anbefalt tvangsinnlagt bare noen dager før drapet fant sted, og hadde i følge VG forsøkt å få behandling i lang tid.

- Det handler om å bli hørt og behandlet tidligere. Man kan også redusere bruken av politi ved tvangsinnleggelser slik at selve innleggelsen ikke behøver å oppleves så opprørende og dramatisk, sier Finne Høifødt.

Opprivende å bli hentet av politiet

Reaksjonene blant de som blir tvangsinnlagt, varierer veldig. Noen synes det er greitt, mens andre motsetter seg dette. Noe mange reagerer på er bruken av politi, eventuelt politi og håndjern ved tvangsinnleggelser.

- Å bli hentet av politiet mens naboen ser på, er ikke kjekt. Pasienten er syk og sjelden farlig, sier Finne Høifødt.

Også for pårørende kan den innledende fasen være den tøffeste.

- Dersom innleggelsen skjer voldsomt, er det selvfølgelig ikke noe særlig. Akkurat hvordan pasientene blir hentet inn, er avgjørende for hvordan den videre behandlingen går. Det er viktig at dette utføres av profesjonelle. I Bergen så politiet seg lei på å utføre denne oppgaven, så der har de innført en psykiatribil som henter pasienter. Der er det kvalifiserte personer som rykker ut når noen skal legges inn. Dette har vært en stor suksess, og mange etterspør dette på andre steder i landet, sier Finne Høifødt.

Mental Helse Norge er landets største bruker- og interesseorganisasjon innen psykisk helse.

Vil du vite mer?