Rus og avhengighet

Psykisk helse

Sår hals etter alkoholinntak

Psykisk helse

Cannabis øker ikke kreativiteten

Psykisk helse

Hjelp til å drikke mindre alkohol

Psykisk helse

E-sigaretter som eksploderer: kan gi store skader

Psykisk helse

Hva er helsegevinsten ved at hjertesyke slutter å røyke?

Psykisk helse

Hvor mange unge bruker cannabis?

Psykisk helse

Passiv røyking i barndommen øker risikoen for leddgikt

Psykisk helse

Hasj-røyking gir økt risiko for å utvikle angst og depresjon

Psykisk helse

Stor sannsynlighet for at røyking forverrer covid-19 sykdom

Psykisk helse

Riktige begrep kan redusere stigmatisering

Psykisk helse

Røyking er skadelig - selv om du slutter i ung alder

Psykisk helse

Bedre humør av å slutte å røyke

Psykisk helse

Lykkepromillen er 0,6

Psykisk helse

Drikkepress og drikkemas: Har du opplevd det?

Psykisk helse

Økt alkoholbruk under koronapandemien

Psykisk helse

Planteekstrakter kan lette plager ved fyllesyke

Psykisk helse

Medavhengighet - overdrevet omsorg kan bli skadelig

Psykisk helse

Ny studie: E-sigaretter øker risikoen for kronisk lungesykdom

Psykisk helse

Kan meditasjon og hypnose hjelpe mot opoidavhengighet?

Psykisk helse

Snus - hvor skadelig er det egentlig?

Psykisk helse

Mange kvinner kjenner ikke til at alkohol øker brystkreftrisiko

Psykisk helse

Hvor mange sigaretter tilsvarer en flaske vin?

Psykisk helse

Hvitt år: Ett år uten alkohol

Psykisk helse

Svak økning i antall røykere

Psykisk helse

God julestemning, eller for mye alkohol?

Psykisk helse

Ungdom som bruker e-sigaretter utsettes for kreftfremkallende kjemikalier

Psykisk helse

Brystkreft og alkohol - så mye øker risikoen

Psykisk helse

Tobakk skader miljøet

Psykisk helse

Bort fra rusen - inn på tunet

Psykisk helse

Snus øker risikoen for diabetes type 2