Nyhetsartikkel

Aldersgrense for kjøp av tobakk

En ny studie har undersøkt hva som skjer med antall ungdommer som røyker hvis man setter opp aldersgrensen for salg av tobakk.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forskerne bak en ny studie publisert i Tobacco Control har undersøkt sammenhengen mellom aldersgrensen for salg av tobakk og røyking blant ungdom.

Les også: Helseskader ved røyking

I området Needham i USA hevet de aldergrensen for salg til 21 år i 2005. Mens naboområdene beholdt aldersgrensen på 18 år.

Forskere undersøkte og samlet data og røykevanene til 16.000 high school-elever i Needham og i 16 områder rundt Needham fire ganger mellom 2006 og 2012.

I løpet av disse sju årene, ble antall ungdommer under 18 år som kjøpte sigaretter redusert betraktelig, mens i kommunene rundt skjedde det kun en ubetydelig nedgang.

Les også: Hva koster det å røyke?

I 2006 oppga 12,9 prosent av elevene i Needham og 14,8 prosent av elevene i nabokommunene at de hadde røykt de siste 30 dagene.

I 2010 rapporterte 6,7 prosent av Needham-studentene om røyking, sammenlignet med 12 prosent i de andre byene. På slutten av studien, i 2012, hadde røykingen falt til 5,5 prosent i Needham og 8,5 prosent utenfor.

I kontrast, var det ingen sammenlignbare forskjeller for alkoholbruk.

- Mer enn 80 prosent av røykere begynner før de fyller 18 år, sier hovedforfatteren bak studien, Shari Kessel Schneider, som også er prosjektdirektør ved Education Development Center i Waltham, Massachusetts.

Hun mener funnene som er gjort, støtter tiltak om å øke aldersgrensen for kjøp av sigaretter for å redusere ungdoms tilgang til tobakk, oppstart av røyking og til slutt avhengighet.

Forskerne skriver innledningsvis at å heve alderen for tobakksalg til 21 år har fått støtte som en lovende strategi for å redusere tilgangen ungdom har til sigaretter, men at det er lite direkte bevis for hvilken innvirkning tiltaket har på ungdoms røykevaner.

Les også: Når røykesuget melder seg

sigaretter