Informasjon

Alkohol kan være helsefremmende - men anbefales ikke

Ifølge en amerikansk undersøkelse kan alkohol forebygge en rekke sykdommer og redusere sjansen for død. Men forfatterne bak studien omtaler effekten av alkohol som et tveegget sverd, for drikker du for mye, øker risikoen for enda flere sykdommer, skader og død.

Ifølge en oversiktartikkel1 som ble publisert i tidsskriftet Journal of the American College of Cardiology i august 2007, kan et lett til moderat alkoholinntak på daglig basis redusere risikoen for hjerte- og karsykdom, og redusere sjansen for død - uansett årsak. Likevel advarer forfatterne bak artikkelen folk mot å begynne å drikke alkohol dersom de ikke allerede gjør det.

For mye alkohol er gift

For drikker du mer enn det som blir anbefalt, er det giftig for både hjertet og resten av helsen din. Et for høyt alkoholinntak er den tredje ledende årsaken til for tidlig død i USA.

Det er altså vist at et lett til moderat alkoholinntak - det vil si opp til 1 drink daglig for kvinner, og 1 til 2 drinker daglig for menn, gir noe beskyttelse mot hjertesykdom. De fleste studier viser at det kan gi en reduksjon av hjerte- og karsykdommer på 30-35 prosent.

Etanol er den beskyttende faktoren

Å ta seg en skikkelig rotbløyte er ikke anbefalt, det øker risikoen for hjertehendelser og død, selv om du drikker lite alkohol til vanlig. Alkohol er mest beskyttende ved et moderat, daglig inntak. Økt inntak utover de anbefalte mengdene, er forbundet med proporsjonalt verre utfall.

Et inntak på opp til 1 drink per dag for kvinner, og opp til 1-2 drinker per dag for menn, kan i følge store metaanalyser gi en reduksjon på 30 prosent av nye tilfeller med diabetes og 18 prosent lavere dødsrisiko totalt sett. I tillegg kan alkohol øke det gode HDL-kolesterolet, forbedre insulinfølsomheten og redusere tilfeller med bukfedme.

Det som gir den beskyttende effekten, ser ut til å være etanolen og ikke andre ingredienser i ulike alkoholholdige drikker. Det er altså ikke slik at rødvin er mer helsefremmende enn andre alkoholholdige drikker.

Fokuser heller på harmløse inngrep

På den andre siden er et for høyt alkoholinntak forbundet med økt risiko for død av alle årsaker, for bilulykker, slag, ulike former for hjertesykdom, plutselig hjertestans, selvmord, ulike former for kreft, skrumplever, medfødt alkoholsyndrom og søvnapnè.

I konklusjonen skriver forfatterne av oversiktsartikkelen at et moderat daglig alkoholinntak er en "slippery slope" som mange ikke klarer å følge på en trygg måte. Å begynne å drikke alkohol dersom du ikke gjør det allerede, anbefales ikke, for det er umulig å forutsi hvem som vil få problemer med alkohol. Derfor rådes leger og pasienter til heller å fokusere på mer harmløse inngrep som kan forebygge hjerte- og karsykdom.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. O'Keefe JH, Bybee KA, Lavie CJ. Alcohol and cardiovascular health: the razor-sharp double-edged sword.. J Am Coll Cardiol 2007; 11;50(11): 1009-14..