Nyhetsartikkel

God julestemning, eller for mye alkohol?

Det er mange gode grunner til å tenke seg om før du setter alkohol på bordet.

Dette gjelder særlig hvis det er barn til stede.

En undersøkelse fra 2012 viser at en av fire nordmenn mener andre foreldre drikker for mye alkohol når barn er tilstede. Mye tyder på at den berømte julestemningen kan bli vel lystig.

For mange er jula og adventstiden årets høydepunkt. Desverre er det mange barn som gruer seg, fordi de vet at foreldre kommer til å drikke for mye alkohol, og dermed ikke oppfører seg som de pleier.

”God stemning” betyr ikke alltid det samme for barn og voksne.

- Barn er forskjellige og reagerer derfor ulikt på foreldrenes alkoholbruk, sier Kari Randen til NHI.no. Hun er daglig leder i organisasjonen AV-OG-TIL, som arbeider for godt alkovett i hverdagen

Hun sier at barn er kjappe til å oppfatte at de voksne endrer adferd. Det betyr at når vi opplever at stemningen blir god, kan det oppleves ganske annerledes for de små. De kan føle at de voksne blir utilgjengelige, og at de i noen tilfeller føle seg utrygge.

Dårlig selvinnsikt

Organisasjonen har ved hjelp av Ipsos MMI, fått utført en undersøkelse som viser at hver fjerde nordmann synes andre foreldre har et dårlig forhold til alkohol. Nesten like mange synes at besteforeldre eller andre nære familiemedlemmers alkoholvaner er så dårlige at de beskriver dem som problematiske.

Ifølge Randen kan vi lese tallene slik: Andre har et problem når det kommer til alkoholbruk sammen med barn, mens vi ikke liker å reflektere over egne vaner.

- Hva er årsaken til at voksne velger å overse det faktum at barna kan føle seg utrygge når det drikkes alkohol?

- Dette er et spørsmål som er vanskelig å svare skråsikkert på. I utgangspunktet vil jo alle foreldre det beste for barna sine. Men det handler kanskje om at vi har vansker med å se eget alkoholbruk med et objektivt blikk. Vi har en tendens til å synes at “alle andre” drikker for mye, mens vi selv har full kontroll og drikker akkurat passe, sier hun.

Høytid for alkohol

Randen forteller at vi i desember drikker mer enn noen annen måned av året. Til sammen kjøpte vi 31 millioner liter vin, øl og brennevin i julemåneden i fjor. Det betyr at folk over 18 år i gjennomsnitt drakk 44 alkoholenheter. Dette tilsvarer i underkant av 9 flasker vin per person.

- Hvorfor er det viktig at voksne tenker seg om en gang til akkurat i denne høytiden?

- Det er viktig å reflektere over eget alkoholbruk rundt barn året rundt. Det er likevel slik at desember er den måneden i året vi drikker mest,og derfor er problemstillingen særlig viktig rundt jul, sier Randen.

Hun mener julen nærmest fungerer som et forstørrelsesglass: for barn som sliter, kan det være en ekstra belastning at foreldrene drikker i en høytid som skal være viet det lykkelige familielivet. Det er også mange fridager i julen, og dette fører til at enkelte barn tilbringer mindre tid med andre voksenpersoner som for eksempel lærere eller barnehageansatte.

- Dersom det ikke er så hyggelig hjemme, kan dette være særlig vanskelig, sier Randen.

Hva kan du gjøre?

AV-OG-TIL gir noen råd når det kommer til voksne, barn og alkohol:

  • Tenk deg om før du er i situasjonen. Bestem deg på forhånd om, eller hvor mye, du skal drikke.
  • Sørg for å ha flest sammenhenger sammen med barn og ungdom uten alkohol.
  • Finn praktiske løsninger som tar hensyn til barna, de trives best med edru voksne.
  • Vil du drikke når du er sammen med barn, drikk mindre enn du pleier.
  • Husk at barn merker endringen i voksnes oppførsel når de drikker raskere enn det voksne tror.