Nyhetsartikkel

Alkoholinntak og skaderisiko

Risikoen for skader øker allerede etter én drink, og vold er oftere en årsak enn fall og trafikkulykker.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert i tidsskriftet Addiction i november 2014. Informasjonen ble samlet fra 37 akuttmottak i 18 forskjellige land, og deltagerne var 13.119 skadde og fulle personer som ankom akutten innen seks timer etter hendelsen.

Les også: Vorspiel øker risikoen for vold

Doseavhengig risikomønster

Det ble brukt to ulike analytiske metoder. Begge viste et doseavhengig risikomønster. Skaderisikoen øker allerede etter én drink, og den er på topp ved 30 drinker - med hele 14 ganger høyere risiko for skade. Det var altså økt risiko for skader ved inntak av opptil 20-30 drinker. Risikoen ble beregnet til å øke med 2.3 for én drink, og 10.3 for ti drinker, med en topp på 14 ganger høyere risiko ved 30 drinker.

Ved flere enn 30 drinker så risikoen ut til å reduseres igjen. Man kan anta at de som drikker mer enn dette, blir for fulle (hemmede) til å pådra seg skade.

Raskere risikoøkning hos kvinner

Risikoen hos menn og kvinner var lik ved opp til tre drinker, deretter økte den raskere hos kvinner enn hos menn. Hos kvinner var risikoen betydelig høyere etter 20 drinker.

Det ble ikke funnet forskjell på skaderisiko for de i 18-30 års alder, sammenlignet med de som er eldre. Selv om yngre mennesker kan være mer disponert for risikoatferd, ser ikke det ut til å være en viktig faktor for skaderisiko i denne sammenhengen.

Risikoen for voldsrelaterte skader var gjennomgående større enn risikoen for skader i trafikken, for fallskader, eller skader av andre årsaker.

Les også:Kvinner sliter mest dagen derpå

Største risikofaktor for unge menn

Alkohol er på femteplass på listen over risikofaktorer i the Global Burden of Disease (GBD). Det er den tredje ledende risikofaktoren for menn, og den største risikofaktor for menn i 15-35 års alder. Av disse utgjør alkoholrelaterte skader en stor andel. Av alkoholrelaterte dødsfall kan 24 prosent tilskrives skader.

Lurer du på om du drikker for mye? Ved hjelp av disse testene kan du finne ut om du bør begrense alkoholinntaket.

Kilder

Referanser

  1. Cherpitel CJ, Ye Y, Bond J, Borges G, Monteiro M. Relative risk of injury from acute alcohol consumption: modeling the dose–response relationship in emergency department data from 18 countries. Addiction 2014. onlinelibrary.wiley.com