Informasjon

Amerikanerne liker ikke snus

Forskning tyder på at snus som hjelpemiddel ved røykeslutt kun er et svensk fenomen. Det er tre ganger større sannsynlighet for at en amerikaner slutter å snuse enn å røyke.

Temaside om Korona

Tidligere studier har vist at flere svenske menn slutter å røyke enn svenske kvinner, noe som trolig skyldes at menn bytter ut røyken med snus. Denne røykesluttmetoden er heller ikke uvanlig i Norge. Norske og svenske menns snusvaner har derfor fått internasjonal oppmerksomhet.

Bare i Sverige?

Forskere fra University of California, San Diego og Karolinska Institutet ville undersøke om resultatene fra Sverige lot seg overføre til USA. De analyserte opplysninger om tobakksvaner fra 15.000 amerikanere som deltok i to undersøkelser med ett års mellomrom. Men forskerne fikk helt forskjellige resultater hos det amerikanske folket.

Ifølge studien var det bare 1,7% av de tidligere røykerne som begynte med snus, og den prosentvise andelen som sluttet, var tre ganger høyere enn for sigaretter. Det er en stor kontrast til svensker som vanligvis fortsetter å snuse etter overgangen fra røyk. Både amerikanske kvinner og menn var flinkere enn svensker av begge kjønn til å stumpe røyken.

Til tross for at svært få amerikanske menn bytter ut sigarettene med snus. De overraskende resultatene svekker argumentet for snus som hjelpemiddel ved røykeslutt.

Et mindre skadelig alternativ

Helsemyndigheter i mange land ser enorme helsegevinster dersom befolkningen stumper røyken. Det diskuteres om antirøyk-kampanjer skal bevege seg bort fra det tradisjonelle nulltoleransebudskapet. En debatt om hvorvidt amerikanske myndigheter skal anbefale mindre skadelige alternativer som middel til røykeslutt, har skapt stor interesse for snusen. I Norge pågikk den samme debatten i 2007, og Sosial- og helsedirektoratet mente det ikke var nok grunnlag for å anbefale snus som hjelpemiddel ved røykeslutt.

Har kommet til USA

Snus presenteres som et sunnere alternativ til sigaretter av en stadig dalende amerikansk tobakkindustri. Snus fra kjente sigarettmerker som Marlboro og Camel er allerede blitt lansert i USA. Der har også røyking inne blitt forbudt på flere restauranter og i offentlige bygninger.

Snus er kultur

Sverige regnes som snusens opprinnelsesland. I vårt naboland bruker 26% av guttene mellom 16-24 år snus og 5% av jentene. I Norge snuser 21% av unge menn daglig. Snus er forbudt i New Zealand, Australia og i alle EU-land utenom Sverige.

Resultatene styrker også påstandene om at den svenske snusbruken er unik. I forskningsartikkelen nevner forfatterne flere mulige årsaker til de ulike resultatene fra USA og Sverige. Kulturforskjeller kan være en viktig grunn til hvorfor det brune, fuktige tobakkspulveret ikke er like populært i USA.

Studien er publisert i nettutgaven av Tobacco Control, som er et internasjonalt tidsskrift for ekstern fagvurdering (peer review) av studier på tobakkskontroll.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Zhu SH, Wang JB, Hartmann A, et al. Quitting Cigarettes Completely or Switching to Smokeless: Do U.S Data Replicate the Swedish Results? Tob. Control 2009; doi:10.1136/tc.2008.028209. DOI
  2. Debatt om snus som middel til røykeslutt. Sosial- og helsedirektoratet 2007. www.shdir.no
  3. Bruk av snus i 2007. Sosial- og helsedirektoratet 2008. www.shdir.no
  4. Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2005. Statistisk sentralbyrå 2005. www.ssb.no