Informasjon

Medisiner ved røykeslutt, vareniklin

Vareniklin (Champix®) har den evnen at stoffet kan binde seg til de samme reseptorene (virkningsstedene) i hjernen som nikotin, men uten å utløse den samme effekten.

Varsel: Vareniklin (Champix®) - salgsstopp fra 25.06.2021. Det er funnet for høyt innhold av stoffet N-nitrosovareniklin. Legemiddelverket anbefaler leger å ikke starte opp behandling med Champix for nye pasienter inntil man vet mer om forsyningssituasjonen fremover.

Røykeslutt er blant de aller viktigste helsefremmende tiltak. I den vestlige verden, og også i store deler av verden ellers, satses det mye på tiltak som kan hjelpe folk til å slutte å røyke. Det vikigste tiltaket er kunnskapsøkning og bevisstgjøring i forhold til røykens skadelige helseeffekter. Men helsevesenet møter daglig personer som ønsker å slutte, men som trenger hjelp i prosessen. Det er etter hvert god dokumentasjon for at en kombinasjon av rådgivning og medikamentell tilleggsbehandling er tiltakene som oftest fører til vellykket resultat. Blant medikamenter er det forskjellige former for nikotin-erstatninger (tyggis, plaster, spray) som er mest brukt. Men noen ønsker mer hjelp, og vareniklin (Champix®) er da et alternativ.

Vareniklin brukes ved røykeslutt og bidrar til at flere holder seg røykfrie. Studier har vist at andelen som er røykfrie etter ett år, kan øke fra 10 prosent (uten vareniklin) til 20 prosent (med vareniklin).

Hva er vareniklin?

Vareniklin (Champix®) har den evnen at stoffet kan binde seg til de samme reseptorene (virkningsstedene) i hjernen som nikotin, men uten å utløse den samme effekten. Når nikotinet inhaleres og kommer over i blodbanen, vil de områdene i hjernen hvor virkningen skal utøves, være blokkert av vareniklin. Nikotin-inhalasjonen fører dermed ikke til det velbehaget som var tilsiktet, det mister sin effekt. Siden nikotinet ikke fører til noen positiv opplevelse, blir det også tilsvarende lettere å slutte.

Det er dokumentert at vareniklin hjelper en del personer til å slutte, og det kan også ha en tilleggseffekt brukt sammen med nikotin-erstatninger.

Hvordan brukes medikamentet?

Medikamentet er aktuelt når du er kommet så langt i prosessen at du har bestemt deg for å gjøre et sluttforsøk. Anbefalingen er da at du bestemmer sluttdato, og starter behandlingen 1-2 uker tidligere. Den videre oppskriften er da:

  • Dag 1-3: 0,5 mg 1 gang daglig
  • Dag 4-7: 0,5 mg 2 ganger daglig
  • Fra dag 8 til behandlingsslutt: 1 mg 2 ganger daglig

Til sammen anbefales 12 ukers behandling.

Dersom det oppstår plagsomme bivirkninger (kvalme), fortsett med 0,5 mg x 2 hele behandlingsperioden.

Bivirkninger

Det er en generell regel at alle effektive medisiner også kan ha bivirkninger. Ved dette preparatet er kvalme den vanligste bivirkningen, og kvalmen fører i noen tilfeller til at kuren avsluttes før tida. For noen kan det være tilstrekkelig å bruke litt redusert dose, som nevnt over.

Mer alvorlig er det at det er kommet rapporter om økt forekomst av selvmordstanker og selvmordsforsøk hos personer som bruker Champix®. Det er også rapportert andre psykiske bivirkninger som rastløshet og søvnløshet. Man mener at noen også kan bli ukonsentrert. Heldigvis er dette sjeldne bivirkninger. Men disse rapportene har ført til råd om at preparatet ikke skal anbefales for personer med depressive symptomer, og at personer som måtte oppleve slike symptomer, straks skal avbryte behandlingen. Det er også en advarsel om at preparatet kan redusere årvåkenhet og evne til bilkjøring. Du bør derfor ikke kjøre bil før preparatet er testet noen dager slik at du kan erfare om det oppstår eventuelle bivirkninger.

Bivirkninger i en røykeavvenningsperiode kan være vanskelig å skille fra det ubehaget som selve røykeslutten medfører. Men er du i tvil, bør medikamentell behandling avsluttes.