Nyhetsartikkel

Barn og passiv røyking

Omtrent 100.000 barn utsettes for passiv røyking hjemme hver dag i Norge.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Barn har lovfestet rett til et røykfritt miljø. Men bestemmelsen vil ikke håndheves med straff, men skal først og fremst bidra til å endre holdninger og atferd.

Ifølge Helsedirektoratet utsettes fremdeles omtrent 100.000 barn for passiv røyking hjemme hver dag i Norge.

- 80 prosent av den skadelige røyken fra sigaretter er usynlig og luktfri. Dersom du røyker og vil være sikker på at du ikke skader dem rundt deg, må du røyke ute og ikke i nærheten av andre. Det hjelper ikke å røyke ut av vinduet eller stå under kjøkkenvifta, sier avdelingsdirektør Hilde Skyvulstad i Helsedirektoratet til NHI.no.

Se animasjon om røykeslutt her

Passiv røyking er en kombinasjon av den røyken som kommer ut av den glødende delen av sigaretten, og den røyken som røykeren puster ut. Den røyken som kommer direkte ut i rommet, er mer giftig og skadelig enn den røyken som blir filtrert i lungene til røykeren og pustet ut. Ved passiv røyking kan du få i deg like mange helseskadelige stoff som om du hadde røykt selv.

Undersøkelse om passiv røyking

Holdningene til passiv røyking har heldigvis endret seg.

- Røyking sammen med barn innendørs og i bilen var vanligere tidligere da de helseskadelige effektene av passiv røyking var mindre kjent. Før røykeloven ble innført i 2004, ble barn i tillegg utsatt for passiv røyking på offentlige transportmidler, kafeer, venteværelser og nær sagt overalt i det offentlige rom, sier Skyvulstad.

Men likevel er det et stykke igjen: En ny undersøkelse Helsedirektoratet fikk gjennomført i høst i forbindelse med kampanjen «Det du ikke ser», viser følgende:

  • 7 prosent av barna utsettes for passiv røyking hjemme én gang i uken eller oftere.
  • 1 prosent av barna utsettes for passiv røyking i bilen en gang i uken eller oftere.
  • 2 prosent av barna utsettes for passiv røyking hos besteforeldre eller slekt en gang i uken eller oftere.
  • 2 prosent av barna utsettes for passiv røyking hos venner en gang i uken eller oftere.
  • 10 prosent av barna utsettes for passiv røyking andre steder en gang i uken eller oftere.

Barn ekstra utsatt

Men hvilken helserisiko er det barn utsettes for i forbindelse med passiv røyking? Og hvorfor er barn mer sårbare enn voksne?

Skyvulstad forteller at barn er spesielt sårbare for andres tobakksrøyk, siden små barns luftveier og immunsystem ikke er ferdig utviklet.

- Passiv røyking kan ha både kortvarige og langvarige negative helseeffekter for barn. Symptomer som hoste, irriterte øyne og tung pust er noen av de vanligste kortvarige effektene. Barn som utsettes for passiv røyking, har oftere luftveisinfeksjoner og ørebetennelser. De får oftere astma, og mer alvorlige astmaanfall. Risikoen for krybbedød øker når spedbarn utsettes for passiv røyking, sier Skyvulstad.

Les også: Røyklukt - en helserisiko?

Mange kjemikalier

Men passiv røyking er også selvsagt skadelig for voksne.

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) inneholder røyken du blir utsatt for som passiv røyker, mer enn 7000 kjemikalier. Flere hundre er giftige, og omtrent 70 kan forårsake kreft.

I vår artikkel Helseskader ved passiv røyking, kan du lese om at ikke-røykere som er eksponert for røyking hjemme eller på jobb, øker risikoen for å utvikle hjertesykdom med 25-30 prosent. Å puste inn tobakksrøyk kan også gi umiddelbare uheldige effekter på blod og blodårer, og øker risikoen for et hjerteattakk.

Passiv røyking øker også risikoen for lungekreft med 20-30 prosent.

Les også: Røykeforbud gir færre hjerteinfarkt

Ved kortvarig eksponering for passiv røyking vil mange merke ubehag som irritasjon i øyne, hoste, sår eller tørr hals og tungpustethet. Mange som har astma, kan reagere med astmaanfall.

Trenger du hjelp til å slutte å røyke? Les mer på slutta.no.