Nyhetsartikkel

Bedre humør av å slutte å røyke

Å slutte å røyke reduserer risikoen for å utvikle angst, depresjon og stress etter seks uker. Å slutte går heller ikke ut over det sosiale livet. Det viser en forskningsgjennomgang fra The Cochrane Library.

Myten om at man har det bedre psykisk, er mindre stresset og deprimert og er mer sosial av å røyke, blir knust av en ny Cochrane-gjennomgang1.

Cochrane er et uavhengig internasjonalt nettverk av forskere, leger, pasienter og helseinstitusjoner som systematisk og kritisk gjennomgår studier fra hele verden om evidensen for forskjellige behandlinger.

Studien om røykeslutt og mental helse er en systematisk gjennomgang av 102 observasjonsstudier som har fulgt over 169 500 mennesker over tid - fra seks uker til seks år. Forskerne har sammenlignet de som har sluttet å røyke med de som har fortsetter å røyke. 

Resultatet viser at de som klarte å stumpe sigaretten, opplevde mindre angst, depresjon og stress.

Undersøkte trivsel og angst

Forskerne skriver at de var interessert i å finne ut hvordan røykestopp påvirket symptomer på:

 • Angst
 • Depresjon
 • Angst og depresjon sammen
 • Stress
 • Generell trivsel
 • Psykiske helseproblemer
 • Sosial velvære, personlige forhold, isolasjon og ensomhet.

Mindre stress og negative følelser

Sammenlignet med folk som fortsatte å røyke, viste personer som sluttet å røyke større reduksjoner i:

 • Angst 
 • Depresjon 
 • Blandet angst og depresjon 

Sammenlignet med folk som fortsatte å røyke, viste folk som sluttet å røyke større forbedringer i:

 • Symptomer på stress 
 • Positive følelser
 • Mental velvære 

Forskerne fant også bevis for at personer som sluttet å røyke ikke fikk et dårligere sosialt liv - derimot økte heller det sosiale velvære noe. 

Resultatene fra studien viste også at hos personer som sluttet å røyke, var nye tilfeller av blandet angst og depresjon færre enn hos de som fortsatte å røyke. Nye tilfeller av angst var også færre. Når det gjelder depresjon, var resultatene usikre. 

Til sammen gir disse dataene bevis for at mental helse ikke forverres som et resultat av å slutte å røyke, skriver forskerne. De skriver også at ytterligere studier vil kunne styrke bevisene på dette området.

Kilder

Referanser

 1. Taylor G, Lindson N, et.al. Smoking cessation for improving mental health. Cochrane Database of Systematic Reviews Review 2021. doi:https://doi.org/10.1002/14651858.CD013522.pub2 Cochrane (DOI)
 2. https://www.cochrane.org/CD013522/TOBACCO_does-stopping-smoking-improve-mental-health
 3. https://videnskab.dk/krop-sundhed/rygestop-goer-humoeret-bedre-fastslaar-stort-studie