Intervju

Bedre rusbehandling med hest

Ann Kern-Godal forlot en toppstilling i WHO for å realisere en livslang drøm om å jobbe med hesteassistert terapi. Nå er hun i ferd med å fullføre resultatene fra sin siste studie - om hvorfor mer enn åtte ganger så mange pasienter fullfører rusbehandling når behandlingen involverer kontakt med hester.

Ann Kern-Godal. Foto: Unni Tobiassen Lie, Modum

Hopp til innhold

-Vi må lytte mer til pasientene

Ann Kern-Godal. Foto: Unni Tobiassen Lie, Modum
Ann Kern-Godal. Foto: Unni Tobiassen Lie, Modum

Da Kern-Godal begynte med forskningen, var det viktig for henne å bevise noe hun hørte pasientene fortelle.

- Jeg hørte ofte at de sa "det er bare hestene som holder meg her". Jeg tenkte at dersom det er slik, så er det verdt å ha disse hestene. For jo lenger pasientene blir i behandlingen, jo større er sjansen for at den blir vellykket. Det fantes det ikke vitenskaplig bevis for. Det var også det resultatet jeg fant gjennom den første studien - over åtte ganger så mange gjennomfører den hesteassisterte rusterapien, enn den vanlige rusterapien. Jeg tror vi må lytte mye mer til pasientene, sier Kern-Godal.

I den pågående studien leter hun etter svar på hvorfor flere blir i behandlingen når hestene er en del av opplegget.

- Jeg tror jeg har funnet svar på det. Pasientene var veldig klare på at det at de fikk et forhold til en hest, gjorde at de følte seg mer som seg selv - som en person for både hesten og terapeuten4, sier Kern-Godal.