Nyhetsartikkel

Bort fra rusen - inn på tunet

Kan hesteassisterte aktiviteter og skjermet arbeid på gård gi rusmisbrukere et rikere liv og et ønske om å endre livsstilen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Gjennom fire år har Tobba Therkildsen Sudmann, førsteamanuensis og ridefysioteraput ved Høgskolen på Vestlandet, undersøkt effekten av hesteassisterte aktiviteter for rusmisbrukere. Gårdene som ble brukt, var tre ulike "Inn på tunet"-gårder i utkanten av Bergen. Gårdene tilbyr hesteassisterte aktiviteter eller skjermet arbeid til personer med rusproblemer.

En annen måte å leve på

Tobba Therkildsen Sudmann.png
Tobba Therkildsen Sudmann. Foto: Privat

Sudmann og kolleger har hatt flere prosjekter der hesteassisterte aktiviteter på gård for personer med rusproblemer har blitt studert (finansiert av Innovasjon Norge, Regionalt forskningsfond Vest og Høgskolen i Bergen). Ulike modeller er prøvd ut. Blant annet en modell med hesteaktiviteter en hel dag i uken i 10 uker for heldøgnspasienter i rusbehandlingsinstitusjon, en modell med ett ukentlig dagtilbud for brukere av et kommunalt mottak og oppfølgingssenter, og en modell med tilbud en gang i måneden for gjester ved et aktivitetstilbud for personer i aktiv rus i regi av Bymisjonen. Tilbudet til heldøgnspasienter ble gitt til en gruppe på 10, hvor over halvparten var med hele tiden. De fleste deltakerne var menn.

Deltagerne erfarte at at opplevelser på og rundt hesten, ga ro og velvære, og en spenning som var god og for noen kunne erstatte en rusopplevelse. Deltagerne og andre involverte måtte være årvåkne for hestens språk, og tilstede i kommunikasjon med hestene og hverandre. Alle som håndterer hest må kommunisere med bevegelser og kroppsspråk. En nøkkelfaktor for hvorfor hesteassisterte aktiviteter og ridefysioterapi er så effektivt ved rusterapi, er stallmiljøet, den lavmælte tonen til de profesjonelle, og forholdet til hesten. Målet for tiltakene handler om å vise deltakere at det finnes alternative sosiale arenaer der de er velkomne, og at det finnes ulike måter å leve på både med og uten rus. Endring av rusrelaterte vaner er vanskelig, og målet er like mye å introdusere nye vaner, nye arenaer og nye muligheter - og skadebegrensning.

Det ble aldri snakket om rusmidler eller rusmisbruk på disse dagene.

Neste side