Nyhetsartikkel

Cannabis øker ikke kreativiteten

Men inntak av cannabis fører til at man vurderer seg selv og andre som mer kreative, enn om man ikke bruker cannabis.

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i Journal of Applied Psychology i oktober 20221. Studien er blant annet omtalt av PsyPost2.

Forfatterne av studien undersøkte effekten cannabis hadde på kreativitet og vurderinger av kreativitet. De hadde på forhånd en hypotese om at cannabisbruk ville føre til mer kreativitet og gunstigere vurderinger av kreativitet på grunn av den joviale tonen cannabis gjerne fører til.

To grupper

Dette ble testet gjennom to eksperimenter.

Deltagerne i studien var 191 personer fra staten Washington. Alle brukte cannabis regelmessig. De ble delt inn i to grupper. 

Den ene gruppen skulle innta cannabis 15 minutter før de skulle løse en oppgave. Den andre gruppen skulle avstå fra cannabis i minst 12 timer før de løste oppgaven.

Før de begynte på selve testen skulle deltagerne oppgi om de følte seg glade. Deretter fikk de en oppgave som skulle brukes til å vurdere kreativitet. Oppgaven besto i å komme på så mange bruksområder som mulig for en murstein i løpet av fire minutter. Etterpå vurderte de sin egen innsats.

Vurderte seg selv som mer kreativ

Cannabisgruppen var, som forventet, mer glad enn kontrollgruppen. De anså også seg selv som mer kreative. Men de som vurderte resultatet av oppgavene, fant ikke at cannabisgruppen var mer kreativ enn den andre gruppen.

I den andre testen med 140 deltagere, skulle deltagerne vurdere sin egen og andres kreative innsats. Heller ikke her så cannabisbruken ut til å bedre kreative evner. Men gruppen som inntok cannabis like før de løste oppgaven, vurderte også andre som mer kreative enn gruppen som ikke brukte cannabis.

Forskerne mener at dette er knyttet til at bruk av cannabis øker den joviale tonen.

Ingen innvirkning på kreativitet

Funnene antyder at inntak av cannabis kan føre til at man opplever seg selv og andre som mer kreative, men det har ikke noen faktisk innvirkning på kreativitet.

Det er behov for flere studier på dette området for å avdekke om det samme gjelder andre typer kreativitet.

Kilder

Referanser

  1. Heng YT, Barnes CM, Yam KC. Cannabis use does not increase actual creativity but biases evaluations of creativity. Journal of Applied Psychology 2022. psycnet.apa.org
  2. PsyPost: Cannabis use does not increase actual creativity but does increase how creative you think you are, study finds. Forfatter: Dolan EW