Nyhetsartikkel

Cannabis reduserer sædantallet

Å røyke cannabis en gang i uken eller mer, reduserer antallet sædceller med omtrent en tredjedel.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det viser resultatene fra studie publisert i American Journal of Epidemiology.

Forskerne fant ut at mennene i studien som røykte marihuana mer enn en gang i uken, hadde et sædantall som var i gjennomsnitt 29 prosent lavere enn de som ikke røykte marihuana, eller brukte stoffet sjeldnere.

Det er ikke klart hvorfor bruk av marihuana kan redusere mannens sædkvalitet og konsentrasjon, men det kan ha noe å gjøre med hvordan THC - det viktigste aktive virkestoffet - samhandler med visse reseptorer i testiklene. Det skriver Livescience.com - som omtaler studien.

Betydelig reduksjon

I studien spurte forskerne 1,215 danske menn i alderen 18 til 28 år, om de hadde brukt marihuana og andre stoffer som amfetamin, ecstasy og kokain i løpet av de siste tre månedene, og i så fall hvor ofte. Omtrent 45 prosent av mennene i undersøkelsen sa at de hadde røykt marihuana i de siste tre månedene. Om lag 10 prosent av deltagerne hadde brukt marihuana og narkotiske stoffer i løpet av denne tiden.

Blant mennene i studien som røykte marihuana og brukte andre narkotiske stoffer, ble sædantallet redusert med 55 prosent. For de som kun brukte cannabis, var tallet 29 prosent lavere. Forskerne fant ut at menn som hadde røykt cannabis de siste tre månedene, også i høyere grad enn andre røykte sigaretter, og de drakk mer alkohol og koffeinholdig drikke enn de som ikke røykte hasj.

Disse livsstilsfaktorer kan også ha påvirket menns sædkvalitet - men dette tok forskerne hensyn til under analysene av resultatene fra studien. Livsstilsfaktorene påvirket ikke koblingen mellom marihuana og lave sædtall. At mennene som brukte marihuana, kan ha dårligere helse og livsstil generelt, kunne forskerne imidlertid ikke utelukke. Det kan ha påvirket resultatene.

Flere bivirkninger

Også tidligere studier har påvist sammenheng mellom bruk av cannabis og sædkvalitet. En studie fra Storbritannia har undersøkt spermkvaliteten til menn som oppsøkte hjelp på grunn av ufrivillig barnløshet.

Denne studien ble publisert i tidsskriftet Human Reproduction i 2014.

Les mer om dette her: Cannabisbruk gir dårligere spermkvalitet

I forbindelse med ufrivillig barnløshet får menn ofte råd om hva de kan gjøre for å forbedre kvaliteten på spermen - som å slutte å røyke, drikke mindre alkohol eller bruke løsere undertøy. Men det er uklart om disse rådene har noen effekt. Forskerne fra Storbritannia har nå sett på hvor mye disse livsstilsendringene kan innvirke på spermkvaliteten. De fant at de overnevnte rådene hadde liten effekt, men de fant derimot at om unge menn røyker cannabis, blir spermkvaliteten forringet.

En annen studie, publisert i the Lancet i 2009, har gjennomgått en rekke studier om hasjens effekt på helsa.

Det er når cannabis blir brukt regelmessig over lang tid, at forskerne mener det kan ha negativ effekt på helsa.

De mest vanlige bieffektene er økt risiko for å bli utsatt for trafikkulykker, hjerte-karsykdommer og nedsatt lungefunksjon. Ved regelmessig bruk ser man også negativ effekt på den psykososiale utviklingen og mentale helse.

Les mer om dette her

Kilder

Referanser

  1. Gundersen T, Jørgensen N, et.al. Association Between Use of Marijuana and Male Reproductive Hormones and Semen Quality: A Study Among 1,215 Healthy Young Men. Am. J. Epidemiol 2015. DOI:10.1093/aje/kwv135 DOI
  2. www.livescience.com