Nyhetsartikkel

Daglig alkoholinntak og risiko for død

Er det helsefremmende å drikke alkohol daglig? Forskningen på området spriker. Hvordan er sammenhengen mellom daglig alkoholinntak og risiko for død av alle årsaker?

Påstanden om at bruk av lavdose alkohol beskytter mot dødelighet av alle årsaker i den generelle befolkningen, fortsetter å være kontroversiell1. Observasjonsstudier har en tendens til å vise at personer som er klassifisert som "moderate drikkere", har lengre forventet levealder og har mindre sannsynlighet for å dø av hjertesykdom enn de som er klassifisert som alkoholavholdende2. Systematiske oversikter og metaanalyser av denne litteraturen3 bekrefter J-formede risikokurver - en beskyttende effekt ved lave doser og økende risiko ved høyere doser. Resultater fra flere studier tyder imidlertid på at disse sammenhengene kan skyldes systematiske skjevheter4-6.

Forfatterne av den aktuelle systematiske oversikten og metaanalysen publisert i JAMA Network Open7, har tidligere publisert en tilsvarende studie8. I den studien fant de ingen signifikant reduksjon i dødelighetsrisikoen ved lave alkoholinntak sammenlignet med ikke-drikkere. Imidlertid mistenkte de at risikoestimatene kan ha vært påvirket av antallet og kvaliteten på de inkluderte studiene, spesielt når det gjaldt kvinner og i yngre kohorter.

La oss repetere: Én alkoholenhet er 12,8 g ren alkohol som tilsvarer 33 cl øl, 12,5 cl vin, 7,5 cl hetvin eller 4 cl brennevin.

Formålet med den aktuelle studien var på nytt å undersøke sammenhengen mellom alkoholbruk og død av alle årsaker, og hvordan feilkilder kan endre resultatene.

Resultatene baserer seg på 107 kohortstudier med nærmere 5 millioner deltakere og over 400.000 dødsfall. Analysemodellen innebar justering for potensielle konfundere. Metaanalysen fant ingen signifikant redusert risiko for død av alle årsaker sammenlignet med ikke-drikkere blant de som

  • drakk alkohol av og til: 0-1,3 g etanol per dag, relativ risiko (RR) 0,96
  • eller som hadde et lite til moderat alkoholinntak: 1,3-24,0 g etanol per dag, RR 0,93

I den fullt justerte analysemodellen fant de en ikke-signifikant økt risiko for død blant drikkere som konsumerte 25-44 g per dag (RR 1,05), og signifikant økt risiko for de som drakk 45 til 64 og 65 gram eller mer per dag (RR 1,19 og 1,35). Det var signifikant høyere risiko for død blant kvinnelige drikkere sammenlignet med kvinnelige ikke-drikkere (RR 1,22).

Forfatterne konkluderer at i denne oppdaterte systematiske oversikten og metaanalysen var daglig lavt til moderat alkoholinntak ikke signifikant forbundet med dødelighet av alle årsaker, men risikoen var tydelig økt for de som drakk mye og der denne grensen lå lavere for kvinner enn for menn.

Kilder

Referanser

  1. Hawkins BR, McCambridge J. Partners or opponents? Alcohol INDUSTRY STRATEGY AND THE 2016 REVISION of the U.K. LOW-RISK DRINKING GUIDELINES. J Stud Alcohol Drugs. 2021;82(1):84-92. doi:10.15288/jsad.2021.82.84
  2. Fillmore KM, Kerr WC, Stockwell T, Chikritzhs T, Bostrom A. Moderate alcohol use and reduced mortality risk: systematic error in prospective studies. Addict Res Theory. 2006;14(2):101-132. doi:10.1080/16066350500497983
  3. Roerecke M, Rehm J. The cardioprotective association of average alcohol consumption and ischaemic heart disease: a systematic review and meta-analysis. Addiction. 2012;107(7):1246-1260. doi:10.1111/j.1360-0443.2012.03780.x
  4. Naimi TS, Brown DW, Brewer RD, et al. Cardiovascular risk factors and confounders among nondrinking and moderate-drinking U.S. adults. Am J Prev Med. 2005;28(4):369-373. doi:10.1016/j.amepre.2005.01.011
  5. Ng Fat L, Cable N, Shelton N. Worsening of health and a cessation or reduction in alcohol consumption to special occasion drinking across three decades of the life course. Alcohol Clin Exp Res. 2015;39(1):166-174. doi:10.1111/acer.12596
  6. Stamatakis E, Owen KB, Shepherd L, Drayton B, Hamer M, Bauman AE. Is cohort representativeness passé? Poststratified associations of lifestyle risk factors with mortality in the UK biobank. Epidemiology. 2021;32(2):179-188. doi:10.1097/EDE.0000000000001316
  7. Zhao J, Stockwell T, Naimi T, Churchill S, Clay J, Sherk A. Association Between Daily Alcohol Intake and Risk of All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-analyses. JAMA Netw Open. 2023;6(3):e236185. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.6185 DOI
  8. Stockwell T, Zhao J, Panwar S, Roemer A, Naimi T, Chikritzhs T. Do “moderate” drinkers have reduced mortality risk? A systematic review and meta-analysis of alcohol consumption and all-cause mortality. J Stud Alcohol Drugs. 2016;77(2):185-198. doi:10.15288/jsad.2016.77.185