Nyhetsartikkel

E-sigaretter eller ikke?

E-sigaretter er på kort tid blitt populært, men det er likevel et omstridt produkt. - Ut fra det vi vet om risiko og brukergrupper, tegner e-sigarettene til å redde langt flere liv enn de eventuelt vil komme til å ta, mener forskningsleder ved SIRUS, Karl Erik Lund.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

E-sigaretter kom på markedet i 2006, og er en elektronisk sigarett som inneholder en utskiftbar beholder med væske med eller uten nikotin.

Det er ikke lov til å selge e-sigaretter med nikotin i Norge, men ifølge Helsedirektoratet kan de importeres fra utlandet gjennom legemiddellovgivningen. Elektroniske sigaretter bruker batteri til å varme opp nikotinampuller. Når brukeren tar et trekk av sigaretten, aktiverer batteriet en glødelampe som gjør at damp med nikotin kan pustes inn, og en tåkeliknende sky pustes ut. Væsken består blant annet av smakssatt propylenglykol, glyserin og nikotin.

Flere tidligere røykere er full av lovord om e-sigaretten, og mener den har hjulpet dem med å slutte å røyke vanlige sigaretter. Andre igjen mener e-sigaretten er en farlig frelser. Man vet lite om langstidseffekten, samtidig som enkelte forskere mener dette kan føre til at unge ikke-røykere begynner å røyke.

Forskningsleder i SIRUS, Karl Erik Lund, er en av dem som mener e-sigarettene ikke bare bør gis markedsadgang i Norge, men også minst like gode konkurransevilkår som sigarettene.

- Fortsatt dør 5 000 hvert år av røykerelaterte sykdommer, og disse rammer i økende grad sosialt skjevt. Dagens røykere har andre hjelpebehov enn de røykerne som myndighetene adresserte på 1970 og -80- tallet. Norge har tatt i bruk de fleste virkemidlene som Verdens helseorganisasjon anbefaler for å redusere røykingen, men vi står likevel igjen med et enormt tobakksproblem. Det er i dette perspektivet vi må betrakte behovet for e-sigaretter, sier Lund.

- Hvilke tanker har du angående langtidseffekten ved bruk av e-sigaretter?

- I enkelte typer e-sigaretter er det observert forekomster av giftstoffer som ved høy konsentrasjon og gjentatt eksponering kan ha uheldige langtidsvirkninger. Derfor haster det med å få på plass et regelverk som kan gi konsumentene større grad av produktsikkerhet, slik at den framtidige produktporteføljen blir bedre enn dagens, sier Lund.

Les hele intervjuet med Karl Erik Lund her

Skal utrede om e-sigaretten

Hilde Skyvulstad er avdelingsdirektør for befolkningsrettet folkehelsearbeid i Helsedirektoratet. Hun forteller til NHI.no at Helsedirektoratet fortløpende følger med på den dokumentasjonen som kommer om e-sigaretter.

- Det kommer stadig mer dokumentasjon, men så langt er ikke dokumentasjonen god nok til å anslå hvilken effekt e-sigaretter har i forbindelse med røykeslutt, sier hun, men legger til at flere brukere mener e-sigaretten har vært til god hjelp.

- Røykere er forskjellige. Ulike metoder fungerer for ulike mennesker, sier hun.

Skyvulstad sier at e-sigaretter er mindre helseskadelig for den enkelte enn tobakk, selv om nikotinen i e-sigaretten har noen skadelige helseeffekter. Nikotinprodukter må brukes med ekstra forsiktightet for de med hjerte- og karsykdom. Gravide og ammende anbefales å unngå bruk av nikotinholdige produkter. Men e-sigaretter vil ikke gi de samme skadene som ved forbrenningen av tobakk. På den andre siden vil også e-sigaretter skape avhengighet.

- Hvilke langtidseffekter det vil gi å inhalere damp av e-sigaretter, vet man ikke. Men vi vet at det er langt mindre helseskadelig enn å røyke tobakk, sier hun.

Skyvulstad presiserer at det er lov å importere 3 måneder med forbruk av e-sigaretter til røykeavvenning til eget bruk. Hun forteller også at det er kommet en nytt EU-direktiv om e-sigaretter. Direktivet gir føringer for hvordan Norge kan regulere salg og markedsføring av e-sigaretter.

EU-parlamentet har åpnet opp for at e-sigaretter skal kunne selges fritt - e-sigaretter med nikotinkonsentrasjon under 20 mg/ml skal kunne selges på det åpne markedet. Det vil imidlertid fortsatt være mulig for enkelte medlemsstater å begrense salget til apotek. EU-landene kan imidlertid forby påfyllingsbare e-sigaretter hvis det er sterke helsemessige grunner. Salg av e-sigaretter må følge samme regler for markedsføring som tobakk.

Skyvulstad forteller at nå skal Folkehelseinstituttet, på oppdrag for departementet, se på studier om helsekonsekvensene av e-sigarettene. Samtidig skal Helsedirektoratet blant annet se på kunnskap om hvordan e-sigaretter påvirker røykevaner og rekruttering. Dette skal danne grunnlag for politiske beslutninger om hvordan e-sigaretter skal reguleres i framtida.

- Er Helsedirektoratet bekymret for at e-sigaretter skal rekruttere ikke-røykere til avhengighet?

- Det pågår en utredning om dette nå, og dette er noen av de tingene vi vil se på. Er det slik at E-sigaretter rekrutterer nye brukere, vil det være negativt for folkehelsa, sier Skyvulstad.

Neste side