Nyhetsartikkel

E-sigaretter hjelper dårlig mot røykekutt

Det er ikke enklere å slutte å røyke om man går over til e-sigaretter. Det viser forskning publisert i JAMA Internal Medicine.

Amerikanske forskere har intervjuet nesten 1000 mennesker om sine røykevaner i forbindelse med studien, og konkluderer med at industrien bør slutte med å spre budskapet om at e-sigaretter hjelper når man skal slutte å røyke.

Les mer om e-sigaretter i vår artikkel: E-sigaretter – hjelp til røykeslutt eller starten på et nytt problem?

Elektroniske sigaretter inneholder en utskiftbar beholder med væske med eller uten nikotin. Nikotinholdige elektroniske sigaretter er forbudt å selge i Norge. E-sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense, men omfattes av reklameforbudet.

Ikke lettere med e-sigaretter

Pamela Ling ved University of California i San Francisco er en av forfatterne bak studien. Hun sier til tidsskriftet Nature at de som forsøker å slutte å røyke ved hjelp av e-sigaretter, har like store problemer med å slutte som de som bruker andre metoder.

Les mer i det vitenskapelige tidsskriftet her

- Dette fant vi selv etter å ha kontrollert for faktorer som for eksempel brukerens avhengighet av tobakk, sier Ling.

Hun mener at reklame som forteller at e-sigaretter er effektive for de som ønsker å slutte å røyke, bør forbys inntil slike påstander støttes av vitenskapelige bevis.

Se vår animasjon om røykeslutt her

Av de nesten 1000 deltagerne i studien, var det 88 som brukte e-sigaretter for å forsøke å dempe røykesuget. Men etter ett år var det ikke større sannsynlighet for at disse klarte å redusere sigarettrøykingen enn andre røykere.

Vaughan Rees ved Center for Global Tobacco Control ved Harvard School of Public Health i Boston sier til Nature at denne studien er en av mange studier som viser at e-sigaretter ikke er videre effektive for mennesker som ønsker å slutte å røyke. Men han sier også at dette temaet er mye debattert for tiden, og at det mangler gode bevis for hva e-sigaretter kan bidra med i forbindelse med røykeslutt og hvor skadelig det er for helsa.

Krever dokumentasjon

Det fantes ingen studier som sa noe om helseeffekt eller røykeslutteffekt da e-sigaretter dukket opp på det norske markedet for noen år siden. Da var det også et nytt produkt på verdensbasis.

Ifølge Helsedirektoratet finnes det per i dag ikke nok dokumentasjon på innhold og effekt av elektroniske sigaretter til at produktet kan anbefales. Helsedirektoratet avviser ikke muligheten for at e-sigaretter kan være et nyttig hjelpemiddel for å slutte å røyke, men det vil kreve dokumentasjon gjennom vitenskapelige studier av tilstrekkelig god kvalitet før en eventuelt vil anbefale metoden.

Det er altså ikke lov til å selge e-sigaretter med nikotin i Norge, men ifølge Helsedirektoratet kan de importeres fra utlandet gjennom legemiddellovgivningen.

Les også: Når røykesuget melder seg

Flere artikler om forskning og e-sigaretter

Det er planlagt flere artikler om e-sigaretter. NHI.no gjorde en intervjuavtale med Karl Erik Lund ved Sirus umiddelbart etter at han kommenterte på artikkelen. Dette vil være den første av flere oppfølgingsartikler. NHI ønsker alltid å belyse alle sidene ved en sak slik at kritiske innvendinger fra andre fagpersoner skal komme frem. Vi publiserer jevnlig nyhetssaker basert på ulike forskningsartikler, og intervju med fagpersoner som kan ha ulike meninger. Vi har også serien "Å leve med" som belyser personlige historier rundt ulike tema.

Vi lar oss ikke presse til å slette nyhetsartikler om studier selv om sterke interesser ønsker å fjerne disse. Vi kan heller ikke bruke meninger fra interesseorganisasjoner som forskning.

NHI setter pris på tilbakemeldinger og tips om artikler og tema. Vi har i denne tråden likevel sett oss nødt til å stenge for kommentarer da mange gjennom ulike kanaler har blitt oppfordret til å kommentere. Dette gjør at mengden blir så stor at vi ikke har kapasitet til å gå gjennom alle henvendelsene. Tråden ble også i stor grad brukt til å markedsføre produkter som er ulovlig å selge i Norge.

Kilder

Referanser

  1. Grana r, Popova L, et.al. A Longitudinal Analysis of Electronic Cigarette Use and Smoking Cessation . JAMA Intern Med 2014.
  2. http://www.nature.com/news/electronic-cigarettes-don-t-aid-quitting-study-says-1.14918