Nyhetsartikkel

E-sigaretter som eksploderer: kan gi store skader

E-sigaretter kan eksplodere. En studie fra USA har registrert skader etter tenåringers e-sigarettbruk og funnet at eksplosjonene kan gi store skader.

En studie publisert i Journal of Surgical Research1 har undersøkt skader skjedd i forbindelse med at e-sigaretter eksploderer.

Forskerne skriver innledningsvis at lungeskader i forbindelse med e-sigarettbruk er en stadig mer anerkjent risiko. Men at risikoen for traumatiske skader på grunn av feil ved e-sigaretten er mindre kjent. 

Forskerne har undersøkt ni sykehus i USA, og i en periode på fire år ble 15 tenåringer skadet av at e-sigaretten har eksplodert. 

Ti av tenåringene ble innlagt på sykehus - tre på intensivavdelinger.

Brannskader 

Skadene som oppstod i forbindelse med eksplosjonen, var ulike: Noen fikk ansiktsskader, og enkelte mistet flere tenner. Det var brannskader rundt lårene og lysken, brannskader på hendene og på øynene. 

Totalt trengte seks tenåringer kirurgi, mens en av ungdommene hadde behov for flere operasjoner på grunn av en alvorlig håndskade.

Tre av tenåringene hadde aldri brukt e-sigaretter før den dagen de ble skadet.

"Flammende raketter"

Formen og konstruksjonen av elektroniske sigaretter kan få dem til å oppføre seg som «flammende raketter når et batteri svikter" skriver WebMD2 som referer til Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Ifølge en rapport fra FEMA, ble det i hele USA mellom 2009 og 2016 rapportert om 195 eksplosjoner og branner med e-sigaretter blant brukere i alle aldre. 29 prosent av disse ulykkene førte til alvorlige skader, men ingen dødsfall ble rapportert.

Mer vanlig med e-sigaretter 

Dette var en retrospektiv studie. Forskerne undersøkte elektroniske helsejournaler ved ni barnesykehus og identifiserte pasienter som fikk traumatiske skader i forbindelse med bruk av e-sigaretter fra januar 2016 til desember 2019 

Forfatterne skriver i studien at "i tillegg til lungeskader i forbindelse med e-sigarettbruk, er traumatiske skader et økende og bekymringsfullt skademønster som opprettholdes av ungdom i USA". De skriver at denne studien viser hvordan eksplosjoner utgjør en økende risiko for en sårbar ungdomsbefolkning.

I USA er bruk av e-sigaretter blitt stadig mer vanlig. Blant tenåringene i USA er dette mer vanlig enn å røyke tradisjonelle sigaretter.

Kilder

Referanser

  1. Russell W K, Katz G M, et.al.. . Adolescent Vaping-Associated Trauma in the Western United States. Journal of Surgical Research 2022. www.journalofsurgicalresearch.com
  2. WebMD, Exploding E-Cigarettes Cause Traumatic Injuries in Teens, Lisa Rapaport, 2022 www.webmd.com