Informasjon

E-sigaretter – hjelp til røykeslutt eller starten på et nytt problem?

Elektroniske sigaretter har blitt svært populære på kort tid, og er en metode som hjelper tradisjonelle tobakksrøykere bort fra sigarettbruk.

Temaside om Korona

«Alle» i vår del av verden vet nå hvor skadelig tobakksrøyk er for kroppen. Hver sigarett kutter livet i gjennomsnitt med 11 minutter1. Det er den viktigste årsaken til lungekreft, og øker sjansen for mange andre former for kreft. Risikoen for hjerteinfarkt dobles om du røyker, røyking gir dårlig sår-tilheling, beinskjørhet med mer. I tillegg kommer stigmatiserende faktorer som at røyking er et anerkjent dumt valg, vond lukt, innvirkning på hud og fysisk form – også der er listen lang.

Nikotinholdige elektroniske sigaretter er forbudt å selge i Norge, men de er lovlige å benytte. Lovendringer er på gang, og etter planen vil e-sigaretter med nikotin bli lovlige å selge også her fra 20192. E-sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense, men kan ikke markedsføres.3 E-sigaretten er sannsynligvis mindre skadelig enn tradisjonelle sigaretter, men den er ikke et ufarlig alternativ.

Ingen anbefales å bruke nikotin. Det er ekstra viktig at de med alvorlig hjerte- og karsykdom, samt gravide og ammende, unngår bruk av nikotinholdige produkter.3

Tiltak mot røyking

Det er beregnet at rundt 50 prosent av alle dagligrøykere vil dø av tobakksrelatert sykdom. Vi må akseptere at voksne som kjenner farene ved røyking er villige til å ta denne risikoen. Passiv røyking (at man ikke røyker selv) dreper omtrent 600 000 på verdensbasis hvert år4. Tiltak for å redusere røyking er ikke bare for å redde røykerene fra seg selv, det er også et viktig for å beskytte de som ikke røyker.

Blant tiltakene som er gjort for å begrense bruken av røyk finner vi informasjonskampanjer, reklameforbud, høye avgifter, og ikke minst røykeloven som forbyr røyking på offentlige steder. Slike tiltak har ført til et formidabelt fall i andelen av befolkningen som røyker. I 2017 var andelen røykere i Norge på 11 prosent, i 2007 var andelen 22 prosent5. Antallet røykere på verdensbasis fortsetter å stige. Stigningen skyldes befolkningsveksten, ikke økning i den prosentvise andelen røykere.

Leger er en viktig kilde til livsstilsråd, og bare det at de nevner røykeslutt under en konsultasjon kan få flere til å slutte6.

Neste side