Informasjon

Få betalt for å stumpe røyken

Den kontroversielle metoden kan faktisk hjelpe røykere som ønsker å slutte, viser en amerikansk studie. - Interessant, sier Helsedirektoratet.

Temaside om Korona

Et vitenskapelig forsøk med over 800 ansatte i en multinasjonal bedrift i USA tyder på at det fungerer å belønne røykfrie mennesker. Pengepremier kan være avgjørende for å få de som vil slutte å røyke til å kvitte seg med sigarettene for godt.

Ikke overraskende

Forskningsartikkelen, som er publisert i det medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine, konkluderer med at ansatte som fikk belønning for innsaten var mer villige til å slutte enn de som ikke fikk belønning.

Helsedirektoratet forholder seg til internasjonale oppsummeringer av forskningsmateriell når de går ut med informasjon om røykeslutt. Men Hege Wang, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, mener likevel den amerikanske studien er interessant for deres arbeid mot røyking.

- Dette er veldig spennende. Du må være motivert for å slutte å røyke. Forskjellige ting kan motivere forskjellige mennesker, men penger er ikke overraskende en god motivator for mange, sier Wang til Nhi.no.

Mange som slutter motiveres av hvor mye de kommer til å spare som røykfrie.

Belønnet med 5000 kr

De ansatte i bedriften ble delt opp i to grupper. Den ene gruppen fikk tilbud om å være med på røykesluttprogrammer, mens den andre gruppen fikk i tillegg penger for å delta og holde seg røykfrie. Dersom du fullførte programmet fikk du 100 dollar. Klarte du å holde deg røykfri de seks neste månedene, fikk du ytterligere 250 dollar. Tok du steget helt ut og holdt det gående i seks nye måneder, ble du belønnet med 400 dollar. Til sammen blir det 750 dollar eller i overkant av 5000 norske kroner for å være røykfri i ett år.

Flere røykfrie ansatte Resultatene var slående. I gruppen som fikk penger var det 15% som fortsatt var røykfrie etter ett år. Til sammenligning var det bare 5% som klarte det samme i den andre gruppen. De som fikk penger hadde også høyere deltakelse på røykesluttprogrammene. Og hele fire ganger så mange som fullførte programmene.

- Tiltak mot tobakksrøyk er generelt kostnadseffektive i forhold til andre tiltak i helsetjenesten. I Norge har vi undervisningsprogrammet FRI rettet mot ungdomsskolen hvor de røykfrie premieres. Elevene har for eksempel fått mp3-spillere, opplyser seniorrådgiver Hege Wang i Helsedirektoratet.

Trening hjelper mot røykesug

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Volpp KG, Troxel AB, Pauly MV, et al. A Randomized Controlled Trial of Financial Incentives for Smoking Cessation. N Engl J Med 2009; 360:699-709. New England Journal of Medicine