Informasjon

Flertallet ønsker å slutte å røyke

Hele 72 prosent av dem som røyker ønsker å slutte, og halvparten ønsker å slutte innen et halvt år, viser en ny undersøkelse.

Undersøkelsen blant 1500 røykere og eks-røykere viser også at et stort flertall på 76 prosent av dem som røyker har prøvd å slutte en eller annen gang. De fleste som vil slutte, ønsker å slutte uten noen form for hjelpemidler.

Sterkere involvering

Undersøkelsen viser også at tre av fire som røyker har tillit til at de kan lære noe om røykeslutt av andre som har sluttet.

Årets røykesluttkampanje «Din røykeslutt» fra Helsedirektoratet er utarbeidet i samarbeid med røykere og tidligere røykere, og ekte historier er det sterkeste virkemiddelet både på TV og Facebook.

Støtte fra andre som har klart det

Sentralt i årets kampanje er den nye facebooksiden «Slutta – din røykeslutt» som allerede har mer over 6500 likere. Siden er en møteplass for alle som vil slutte å røyke, og tanken er man her skal få motivasjon, tips og støtte i slutteprosessen av andre røykere og eks-røykere. Gjennom å dele erfaringer kan de som ønsker å slutte få motivasjon og hjelpe hverandre.

 • Sosial støtte og oppmuntring er viktig for mange som er i en slutteprosess, og her kan facebooksiden bidra. Allerede nå ser vi høy aktivitet og stort engasjement på siden, noe som tyder på at mange har satt pris på ett nytt tilbud på nett, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Ekte historier på TV

Å fortelle andre høyt at du skal slutte å røyke, er et råd som går igjen hos de som har klart å slutte å røyke. I filmene på TV møter vi Gerd og Line som skal slutte å røyke, og det gjør de igjennom å si det høyt til alle. I tillegg treffer vi Kenneth som klarte å slutte for 2 år siden, og som gjerne vil bidra til at flere slutter. Disse tre er de første av i alt sju filmer som vil bli produsert og sendt på TV i januar og februar. Personene som skal delta i de neste filmene blir rekruttert fra facebooksiden «Slutta – din røykeslutt».

Hjelp å få

Selv om mange ønsker å slutte uten hjelp, kan man øke sjansen for å lykkes dersom man benytter seg av de hjelpemidlene som finnes. Mange frisklivssentraler rundt om i landet tilbyr individuell slutteveiledning eller veiledning i gruppe. Fastlegen kan gi råd om røykeslutt og informere om legemidler som kan være en hjelp i slutteprosessen. Mange har også glede av Slutta-appen, eller å snakke med en veileder på Røyketelefonen 800 400 85.

 • Det som er viktig nå, er å vise at det er mange måter å slutte på. Hver enkelt må finne den metoden som passer dem best. Bevisste valg øker sjansen for å lykkes med å slutte, og vi vil oppfordre flere til å ta imot hjelp, sier Guldvog.

Fakta om undersøkelsen

 • Totalt 1500 personer som enten har røykt daglig tidligere (57 prosent), røyker daglig nå (29 prosent) eller røyker av og til nå (14 prosent) deltok i undersøkelsen som ble gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Helsedirektoratet i oktober 2013.
 • Et stort flertall (76 prosent) av dem som røyker daglig eller av og til, har prøvd å slutte en eller flere ganger.
 • Flertallet av dem som røyker (72 prosent), ønsker å slutte å røyke, og 50 prosent ønsker å slutte innenfor det neste halve året.
 • 45 prosent av dem som røyker, vurderer det som mest aktuelt å slutte uten hjelp.
 • Nettsider (23 prosent), mobil-apper (15 prosent) og sluttegrupper på sosiale medier som Facebook (8 prosent) var blant de hjelpemidlene som var minst kjent både blant røykere og eks-røykere. Blant de mest kjente hjelpemidlene er nikotinlegemidler som tyggis og plaster (78 prosent), e-sigaretter og Røyketelefonen (56 prosent).

Om Slutta – din røykeslutt

 • Facebooksiden Slutta – din røykeslutt skal være en møteplass for de som vil slutte å røyke og de som har sluttet å røyke.
 • Tanken er at man her skal få tips, støtte og oppmuntring i slutteprosessen gjennom røykernes egne historier.
 • Diskusjonene går fritt så lenge de er innenfor sidens retningslinjer.
 • Helsedirektoratet legger ut problemstillinger for diskusjon, og det er også mulig å stille spørsmål til Helsedirektoratet.

Tips som kan gjøre det enklere å slutte

 • Tenk gjennom hvorfor du har lyst til å bli helt røykfri. Skriv det gjerne ned.
 • Bestem deg for å gjøre et slutteforsøk, og sett en sluttdato. Det kan være i dag eller om to uker.
 • Følg regelen: Ikke ett eneste trekk! Hvis du tillater deg å røyke litt, blir det mye vanskeligere å slutte. Gjør det enkelt for deg selv, kutt røyken helt.
 • Legg en plan for hvordan du skal oppføre deg de første dagene etter røykeslutt, i risikosituasjoner eller når du får røyksug. En god metode er å gjøre enkle øvelser som går ut på å se for seg forskjellige situasjoner. Gå gjennom de forskjellige situasjonene trinn for trinn, og se for deg hvordan du kan holde deg røykfri.
 • Snakk gjerne med fastlegen. Da kan du også få råd om legemidler som kan være en god hjelp i slutteprosessen. Det kan også være fint å snakke med en erfaren veileder på Røyketelefonen 800 400 85 eller gå inn på Facebook-siden «Slutta – din røykeslutt» for å få flere tips, og støtte fra andre i samme situasjon. Eller du kan laste ned appen Slutta.
 • Ta en dag av gangen. Det blir bedre!
 • Gjør hyggelige ting og fokuser på alt det positive du oppnår ved røykeslutt.