Nyhetsartikkel

For mye alkohol blant middelklassen

Over 50 år, høy utdanning, godt trent, sunn og sosial - men likevel mer utsatt for skadelig alkoholkonsum enn mindre vellykkede jevnaldrende.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Vellykkede eldre mennesker med for høyt alkoholkonsum kan være et skjult helse- og samfunnsproblem. Det konkluderer forskere bak en studie publisert i BMJ Open.

Forskerne har basert funnene på data fra over 9000 mennesker i alderen 50 år og eldre i England. Forskerne ønsket å se på de sosiale og økonomiske forholdene knyttet til skadelig alkoholforbuk.

Drikking med høy risiko ble definert som å drikke mer enn 50 alkoholenheter per uke for menn (tilsvarer fem eller flere flasker vin), og over 35 enheter per uke for kvinner (tre og en halv flasker vin).

Les også: Råd for å kutte ned på alkohol

Skjult helseproblem

Deltakerne i undersøkelsen ble spurt spørsmål om alkoholvaner, inntekt, utdanningsnivå, egen helse, om de røykte, matvaner, fysisk aktivitet, om de følte seg ensom eller deprimert, etnisk bakgrunn, sivilstatus, omsorgsansvar, religiøs tro, sysselsetting og sosialt engasjement (kommunal deltakelse, nettverk av venner, kulturelle aktiviteter).

"Våre funn tyder på at skadelig drikking senere i livet er mer utbredt blant folk som viser en livsstil assosiert med velstand og med en vellykket aldringsprosess", skriver BMJ Open Blogs.

Analysen av svarene viste at risikoen for skadelig drikking toppet seg for menn tidlig i 60-årene, mens for kvinner falt risikoen for skadelig drikking med alderen.

Forskerne mener altså at funnene tyder på at skadelig drikking blant personer over 50 år er et middelklassefenomen, der mennesker med god helse, høye inntekter, høy utdanning og med et sosialt aktivt liv i større grad har et skadelig alkoholforbruk.

De skriver videre at farlige drikkvaner kan være et skjult helse- og samfunnsproblem blant ellers vellykkede mennesker.

Fordi denne gruppen vanligvis er sunnere enn andre deler av den eldre befolkningen, ser de ikke selv at drikkingen er helsefarlig, sier professor Jose Iparraguirre, en av forfatterne bak forskningen, til The Guardian.

Forskerne antyder at denne gruppen av mennesker i 50-årene og oppover har et alkoholforbruk som de tillegnet seg i yngre år, og som de har tatt med seg videre inn i livet.

Les også: Alkohol og kalorier

Middelalder, alkohol

Topper seg i 60-årene for menn

Forskningen var basert på svar fra den engelske Longitudinal Study of Aging (Elsa) - som samler data fra et representativt utvalg av menn og kvinner i alderen 50 og oppover - i 2008/9 og 2010/11.

Andre funn i studien var:

  • Det å være deprimert eller ensom var ikke knyttet til økt risiko for skadelig drikking.
  • Risikoen for at kvinner befant seg i gruppen med høyrisiko alkoholforbruk, ble redusert med alderen fra 50 til 90 år.
  • For menn derimot, toppet denne risikoen seg i midten av 60-årene, før risikoen begynte å falle.
  • For begge kjønn var selvrapportert god helse forbundet med økt alkoholforbruk. Både det å ha høyt utdanningsnivå og å røyke var knyttet til å være i høyrisikogruppa.
  • Det var også andre signifikant forskjellige mønstre mellom menn og kvinner. For eksempel ble for mye alkohol knyttet til økte inntekter, men bare hos kvinner.

Les også: Alkoholinntak og skaderisiko

Kilder

Referanser

  1. José Iparraguirre. Socioeconomic determinants of risk of harmful alcohol drinking among people aged 50 or over in England. BMJ Open 2015. DOI:10.1136/bmjopen-2015-007684 DOI
  2. nhs.uk
  3. blogs.bmj.com