Nyhetsartikkel

Hasj-røyking gir økt risiko for å utvikle angst og depresjon

En britisk studie viser at cannabis-bruk gir økt risiko for psykiske lidelser som angst og depresjon.

Studien som viser sammenhengen mellom bruk av cannabis og psykiske lidelser, er publisert i tidsskriftet Psychological Medicine1.

Cannabis er et ulovlig rusmiddel, og hasj og marihuana er de vanligste typene cannabis. Hasj og marihuana har blitt mye sterkere rusmidler enn tidligere fordi innholdet av virkestoffet THC har økt. Samtidig er det færre enn tidligere som tenker at det er farlig å bruke.

Cannabis og graviditet: Cannabis kan svekke fruktbarheten

Forskerne bak denne studien sier at sammenhengen mellom cannabisbruk og alvorlige psykiske sykdommer som schizofreni og psykose er godt undersøkt. Men sammenhengen er mindre klar når det kommer til mer vanlige psykiske lidelser som depresjon og angst.

Må snakkes om på legekontoret

Ifølge nyhetsmeldingen fra universitetet2, fant forskerne en sterk sammenheng mellom cannabisbruk som er registrert i allmennpraksis, og psykisk uhelse. 

En av forfatterne bak studien, Clara Humpston, sier at cannabis gjerne regnes for å være et "trygt" stoff som også blir brukt i medisinsk behandling. Dette har ført til krav om at det skal legaliseres globalt.

Selv om forskerne i denne studien ikke var i stand til å vise en direkte årsakssammenheng, tyder funnene på at man bør fortsette å være forsiktige:

- For forestillingen om at cannabis er et trygt stoff, kan være feil, sier Humpston i nyhetsmeldingen. 

En av de andre forskerne bak studien, Joht Singh Chandan, sier at forskningen bekrefter på nytt behovet for en folkehelse-tilnærming til bruk av cannabis. Og at man man må fortsette å gjøre tiltak slik at forebyggingen blir bedre og at de negative helsekonsekvensene dermed blir mindre.

Medisinsk cannabis: Hva er egentlig medisinsk cannabis?

Risiko for sterkere stoffer

I denne studien samlet forskerne data over en 23-års periode mellom 1995 og 2018. Data fra 28 218 pasienter som hadde registrert at de hadde brukt cannabis, var involvert. Disse ble sammenlinet med 56.208 pasienter som ikke hadde brukt cannabis og kontrollert for kjønn, alder, etnisitet, røykestatus og andre relevante egenskaper.

Forskningen viser også at cannabisbrukerne hadde mye høyere forekomst av å ha registrert bruk av andre narkotiske stoffer som heroin, kokain og amfetamin.

Kilder

Referanser

  1. Keerthy D, Chandan J S , et.al. Associations between primary care recorded cannabis use and mental ill health in the UK: a population-based retrospective cohort study using UK primary care data. Psychological Medicine 2021. doi:https://doi.org/10.1017/S003329172100386X
  2. https://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2021/10/cannabis-mental-health-risk-doctor.aspx