Nyhetsartikkel

Hjelp til å drikke mindre alkohol

- Det forventes at alle håndterer drikkingen, men det er det mange som ikke gjør, sier forsker Marcus Bendtsen. En svensk studie viser at et digitalt verktøy kan hjelpe mennesker til å redusere alkoholforbuket.

En randomisert studie fra Sverige viser hvordan et digitalt verktøy kan hjelpe enkeltmennesker til å drikke mindre alkohol.

Det er forskere ved Linköping Universitet som har utvikelt verktøyet og som har gjennomført studien - som er publisert i BMC Medicine1.

De som deltok i studien, oppga at det var viktig for dem å redusere alkoholforbruket, men at de ikke visste hvordan de skulle gjøre det. 

- Det er mange som ønsker å gjøre en endring, men som vil prøve selv først, før de søker hjelp fra helsetjenesten, sier forsker Marcus Bendtsen til NHI.no. Han ledet studien og er førsteamanuensis ved Institutt for helse-, medisin- og omsorgsvitenskap ved Linköping Universitet.

"Kan du ikke bare drikke litt?"

Bendtsen forteller at det er et stigma knyttet til å søke hjelp for alkoholavhengighet. Dette fører til at mange som ønsker å gjøre en endring, ikke ber om hjelp.

- Et digitalt verktøy som ikke krever personlig kontakt, kan være en måte for disse menneskene å faktisk gjøre et forsøk på å endre vanene sine, sier han.

- Hvorfor er det vanskelig å be om hjelp til å endre alkoholvanene sine?

- Fordi alkoholbransjen og samfunnet har bygget opp en norm der alle skal kunne drikke alkohol og at man skal kunne håndtere det, sier Bendtsen.

Det er ikke bra å ha et alkoholproblem og derfor er det få som ønsker å innrømme at de har det.

- Du må kunne feste og drikke alkohol, og du må kunne klare å drikke. Men mange klarer ikke å håndtere alkoholforbruket sitt, og det får mange negative konsekvenser, sier Bendtsen som mener det ikke er like vanskelig å si at man vil slutte å røyke - det synes alle er positivt. 

- Men å si at du skal slutte å drikke fører til spørsmål som "er du alkoholiker?". Eller: "kan du ikke bare drikke litt?".

Melding hver søndag

Den nye digitale støtten fungerer slik at deltagerne hver søndag får en melding med mulighet til å sjekke hvordan alkoholvanene har sett ut den siste tiden.

- Du får da tilbakemelding på ditt nåværende alkoholforbruk samt tilgang til en rekke verktøy som hjelper til med å gjøre en endring, forklarer Bendtsen. 

Dette er verktøy som også skal hjelpe til med å sette mål for forbruket, gi informasjon om risikoen ved alkoholbruk og råd om hvordan man faktisk kan skape en endring.

Verktøyet gir også mulighet til at deltagerne sender meldinger til seg selv med påminnelser om å bremse drikkingen i gitte situasjoner.

Mer selvsikre

Forskerne skriver innledningsvis at hensikten med studien var å teste effekten av en digital alkoholintervensjon sammenlignet med nettressurser som allerede finnes for mennesker som føler de trenger hjelp til å drikke mindre. 

Deltagerne i studien ble rekruttert via annonser på Internett som henvendte seg til mennesker som ønsket å redusere alkoholforbruket sitt. Denne parallelle randomiserte kontrollerte studien inkluderte 2129 mennesker med et risikabelt alkoholforbruk. De var i alderen 18 år eller eldre. 

Deltagerne ble tilfeldig delt i to grupper.

Den ene gruppen fikk umiddelbart tilgang til det nye digitale verktøyet.

Den andre gruppen ble tilbudt nettbaserte ressurser som allerede eksisterte. Denne gruppen fikk senere tilgang til det digitale verktøyet. 

– Vi så at de som hadde tilgang til den digitale støtten, drakk 25 prosent mindre enn de som ikke hadde tilgang – både når man ser på totalmengden og antall ganger de drakk en større mengde alkohol, sier Bendtsen.

Forskerne så også at de som fikk tilgang til dette verktøyet, begynte å føle seg mer selvsikre på hvordan de faktisk kunne endre atferd.

– Dette er en litt større effekt enn vi forventet. Denne typen verktøy vil ikke endre den generelle samfunnssituasjonen når det gjelder alkoholforbruk, men det er et veldig godt verktøy for personer som ønsker å endre sitt eget liv, sier Bendtsen i en nyhetsmelding fra Universitetet2.

Folk som drikker for mye har en mye høyere risiko for at dette også medfører andre fysiske og psykologiske negative konsekvenser, og det samme gjelder for familiemedlemmer og andre mennesker i nærheten av den som drikker.  

Studien ble finansiert med støtte fra Systembolagets alkoholforskningsråd.

Kilder

Referanser

  1. Bendtsen M, Åsberg K, et.al. Effectiveness of a digital intervention versus alcohol information for online help-seekers in Sweden: a randomised controlled trial,. BMC Medicine 2022. nhi.no
  2. Karin Söderlund Leifler, Hjälp att dricka mindre med stöd i mobilen, Linköping Universitet, 2022 nhi.no