Nyhetsartikkel

Hva er helsegevinsten ved at hjertesyke slutter å røyke?

Hvis en hjertesyk pasient slutter å røyke, vil det ha samme effekt som å ta tre forebyggende medisiner. Forskere bak en ny studie viser at røykeslutt kan gi fem friske år for den hjertesyke.

Forskningen ble presentert under en kongress i regi av den europeiske kardiologiforeningen (ESC)1 i april 2022, men studien er ennå ikke publisert. 

- Fordelene med røykeslutt er enda større enn vi trodde på forhånd, sier en av forskerne bak studien, Tinka Van Trier ved Amsterdam University Medical Centre, i en nyhetmelding fra ESC.

Videre sier hun at resultatene fra studien tyder på at det å slutte å røyke ser ut til å være like effektivt som å ta tre medisiner for å forebygge hjerteinfarkt og slag hos pasienter som allerede er hjertesyke. Forskerne har beregnet at pasienter kan få nesten fem friske år ved å slutte å røyke. 

Nesten 1000 pasienter i alderen 45 år og eldre som fortsatt røykte minst seks måneder etter å ha fått hjerteinfarkt og/eller gjennomgått stentimplantasjon eller bypass-kirurgi, var inkludert i studien. Gjennomsnittsalderen var 60 år, 23 prosent var kvinner.

- Denne gruppen har spesielt høy risiko for å få et nytt hjerteinfarkt eller et slag. Å slutte og røyke kan være den mest effektive forebyggende behandlingen, sier hun i nyhetsmeldingen.

Pasientene ble behandlet med standard forebyggende medisiner som blant annet statiner og blodtrykkssenkende legemidler. 

For å beregne fordelene med å slutte å røyke, gjorde forskerne følgende: 

De brukte en såkalt SMART-REACH-modell for å estimere gevinsten i friske år uten et nytt hjerteinfarkt eller hjerneslag hvis pasienten sluttet å røyke.

Samtidig beregnet de gevinsten i friske år hvis pasientene fortsatte å røyke, men tok tre ekstra legemidler å forhindre hjertesykdom.

Den estimerte fordelen med å slutte å røyke var lik fordelen ved å ta disse medisinene. 

Denne analysen tok ikke hensyn til alle de andre helsefordelene ved å stumpe røyke

Kilder

Referanser

  1. European Society of Cardiology, Smokers with heart disease could gain five healthy years by quitting, 2022 www.escardio.org