Nyhetsartikkel

Hvor mange ekstra leveår gir røykeslutt?

Selv det å stumpe røyken etter fylte 60 år, gir betydelig reduksjon i risiko for hjerte- og karsykdom.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Røykere som dør av hjertesykdom, er i gjennomsnitt fem og et halvt år yngre enn ikke-røykere som dør av samme grunn. De som slutter å røyke, selv etter passerte 60 år, har en betydelig redusert risiko etter bare noen få år som ikke-røykere.

Forskere har nå publisert sine resultater fra en analyse av data samlet fra mer enn en halv million mennesker i Europa og USA.

Dette skal være den mest omfattende undersøkelsen som er gjort på virkningen røyking har på hjerte- og karsykdom hos eldre mennesker. Det tyske Cancer Research Center har analysert 25 individuelle studier og sammenstilt data fra over en halv million mennesker i alderen 60 år og eldre. Studien er publisert i tidsskriftet British Medical Journal.

Se en animasjon om røykeslutt her

Jo tidligere, jo bedre

Forskerne fant ut at det var dobbelt så mange røykere som døde av hjerte- og karsykdommer enn de som hadde levd et liv helt uten tobakk. Risikoøkningen var avhengig av antall sigaretter. For de som sluttet å røyke, fortsatte risikoen å reduseres.

I gjennomsnitt var risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer for tidligere røykere 1,3 ganger høyere enn folk som aldri hadde røykt i sitt liv.

Allerede i løpet av de fem første årene etter at en tidligere røyker stumpet sigaretten, var den reduserte risikoen målbar. Også de som sluttet å røyke etter at de hadde passert 60 år, hadde nytte av å slutte og reduserte altså risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom.

Og jo lenger tid som hadde gått siden man sluttet å røykte, jo større var reduksjonen i risiko for å dø av hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Fem flere leveår

Forskerne brukte dataene fra metaanalysen til å beregne hvor mange år det å røyke kunne framskynde hjerte- og karsykdom.

De fant som tidligere nevnt ut at alderen til røykere som dør av hjerte- og karsykdommer i gjennomsnitt er fem og et halvt år lavere enn personer som aldri har røykt i sitt liv.

Tidligere røykere døde i snitt to år tidligere av hjerte- og karsykdom enn de som alltid hadde vært ikke-røykere. Med andre ord: Det er aldri for sent å slutte å røyke. Studien forteller oss at mange hjerteinfarkt og slag, med alle sine alvorlige konsekvenser, kan forebygges ved å stumpe sigaretten.

Forskerne skriver i sin oppsummering at de har bekreftet tidligere studier som viser at røyking er en sterk selvstendig risikofaktor for hjerte- og karsykdom og dødelighet blant eldre voksne.

De konkluderer med at selv de eldste røykerne har nytte av å slutte å røyke og at røykesluttprogrammer også bør fokusere på eldre mennesker.

Kilder

Referanser

  1. Mons U, Müezzinler A, et.al. Impact of smoking and smoking cessation on cardiovascular events and mortality among older adults: meta-analysis of individual participant data from prospective cohort studies of the CHANCES consortium. BMJ 2015. dx.doi.org