Nyhetsartikkel

Hvor mange sigaretter tilsvarer en flaske vin?

Å drikke ei flaske vin i uka tilsvarer økt kreftrisiko på samme måte som 10 sigaretter i uka om du er kvinne - og fem sigaretter i uka om du er mann.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det viser en studie publisert i BMC Public Health1, og som ble omtalt i BBC Health 27.mars.

Les artikkelen i BMC Public Healt her

Forskerne beregnet det slik: hvis 1000 røykfrie menn og 1000 røykfrie kvinner drikker en flaske vin i uka, vil 10 menn og 14 kvinner utvikle kreft som en følge av dette. 

Usikker forskning

For å gjøre disse beregningene brukte forskerne data om kreftrisiko fra Cancer Research UK og informasjon om hvilke kreftformer som kan knyttes til tobakk og alkohol.

Hos kvinner var alkoholinntak knyttet til økt risiko for brystkreft. Hos menn var risikoen knyttet til kreft i mage-tarmkanalen og leveren.

Men det er viktig å understreke at det er mye usikkerhet rundt slik type forskning.

Minouk Schoemaker forsker på årsaker til brystkreft ved Institutt for kreftforskning i London. Hun sier til BBC Health at det er vanskelig å gi et riktig bilde av situasjonen:

- Det samlede bildet av kreftrisiko er enormt komplekst og nyansert, det vil være mange antagelser involvert i denne studien, sier hun til BBC.

- For eksempel er det vanskelig å måle effekten av alkohol og sigarettrøyking. Studien tok heller ikke hensyn til varigheten av røykinga eller hvor lang tid det var siden man hadde sluttet.  

Les også: Brystkreft og alkohol - så mye øker risikoen

Ingen sikker nedre grense

John Britton ved senter for tobakk og alkohol ved universitetet i Nottingham sier til BBC at å røyke er vesentlig farligere enn alkoholforbruk når det kommer til kreftrisiko. Han sier at tobakk også er langt mer farlig enn alkohol i forhold til en rekke andre sykdommer, men understreker at folk som drikker alkohol bør begrense seg.

Helsemyndighetenes anbefaling sier at det ikke finnes noen sikker nedre grense når det gjelder helserisiko ved å drikke alkohol. I Norge har vi ingen offisielle grenseverdier for risikofylt alkoholforbruk eller anbefalinger for ukentlig eller daglig alkoholforbruk. I Storbritannia blir risikofylt alkoholforbruk definert som å drikke mer enn 14 alkoholenheter per uke for menn og kvinner.

Les også: Alkohol risikosoner

Holder tilbake informasjon?

Forskerne bak studien i BMC Public Health konkluderer altså i sin studie med at en flaske vin tilsvarer 10 sigaretter når det kommer til kreftrisiko for kvinner - fem sigaretter for menn. De mener funnene kan bidra til at folk moderer alkoholdrikkingen og at studien viser at alkoholkonsum utgjør en folkehelserisiko. 

Innledningsvis skriver forfatterne bak studien at helserisikoen ved røyking er godt etablert og godt forstått av publikum. 

På verdensbasis står tobakkbruk for sju millioner dødsfall per år. To av tre dør som en følge av sine røykevaner (estimerte tall). 22 prosent dør av kreft som en følge av røyking i verden. Heldigvis har tiltakene for å redusere røyking virket. Avgifter, helsevarsler på røykpakkene og forbud mot røyking på offentlige steder har ført til en kraftig reduksjon i antall røykere. Forfatterne hevder at på samme måte som tobakksindustrien tidligere forsøkte å holde tilbake informasjon som forbinder tobakksbruk og kreft, er det bevis for at alkoholindustrien i dag bruker lignende taktikk.

 

Kilder

Referanser

  1. Hydes T, Burton R, et al. A comparison of gender-linked population cancer risks between alcohol and tobacco: how many cigarettes are there in a bottle of wine?. BMC Public Health 2019. doi.org