Nyhetsartikkel

Hvor mange unge bruker cannabis?

Bruk på fester og skole

Det er mest vanlig at ungdommene bruker cannabis på fester eller når de er sosiale. Men mange sier også at de bruker det alene, og blant de som har brukt cannabis mer enn et par ganger, er det 15 prosent som oppgir at de har brukt det på skolen.

Forskerne bak studien spurte ungdommen med cannabiserfaring om hvorfor de ikke bruker det oftere. Her oppgir de at ønsket om ikke å bli tatt av politiet og hensynet til foreldre veier tyngst. Deretter kommer faren for avhengighet og prisen på cannabis.

Undersøkelsen viser at 37 prosent av elvene oppga at de enkelt kunne skaffe seg cannabis om de ønsket. 39 prosent var blitt tilbudt cannabis, uten at de takket ja til tilbudet.

Blant dem som oppga at de aldri hadde brukt cannabis, var det en lavere andel som hadde blitt tilbudt (28 prosent) enn blant dem med egen cannabiserfaring (84 prosent).

Forrige side Neste side