Nyhetsartikkel

Hvor mange unge bruker cannabis?

Jevn bruk

Bretteville-Jensen forteller at bruken av cannabis har vært stabil i flere år. Denne aktuelle undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet er en tverrsnittsundersøkelse, og kan ikke si noe om økningen.

- Men OsloMet gjennom «Ungdata» gjør årlige undersøkelser blant elever på videregående, og tallene vi har stemmer godt overens med dem, sier hun.

- Vi ser at det har vært en viss økning i cannabis-bruk før pandemien, og en liten nedgang under pandemien. Men dette er kun snakk om små endringer, og her kan måten man spør på og hvilke aldergrupper som blir spurt, påvirke. Bruken har stort sett vært stabil de siste ti årene, sier hun.

Bruken av alkohol og tobakk har gått ned blant ungdommer, og slik sett kunne man forvente en nedgang også i cannabis-bruken.

- Rundt årtusenskiftet var narkotikabruken høyere blant de yngste. Deretter gikk bruken ned og den har vært stabil de siste årene, sier hun.

Kilder

Referanser

  1. FHI, Ungdom flest bruker ikke cannabis, 2022 www.fhi.no
  2. Publikasjoner fra FHI, Cann2021: En studie om cannabiserfaringer, kunnskap og holdninger blant elever på videregående skoler, Anne Line Bretteville-Jensen, Jasmina Burdzovic Andrea, Silje Louise Dahl, Dina Heider Hov. nhi.no
Forrige side